TVA la încasare a devenit opțional!

La începutul lui 2013 a fost introdus în România sistemul de plată al TVA la încasare, un sistem care a născut multiple controverse și care, deși se baza pe o filizofie fiscală sănătoasă a fost implementat cu multiple lacune.

Anul 2014 vine însă vești bune. Potrivit OG 111/2013 a fost instituita opțiunea privind aplicarea sistemului TVA la incasare pentru persoanele impozabile a căror cifra de afaceri nu a depășit 2.250.000 lei în anul calendaristic precedent. Cu alte cuvinte, sistemul TVA la incasare nu mai este obligatoriu, ci devine opțional, lăsând la latitudinea contribuabililor eligibili să decidă dacă aplică sau nu sistemul, în funcție de particularitățile economice ale fiecăruia.

Astfel, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică deja sistemul TVA la incasare vor proceda astfel:

Citește articolul

La începutul lui 2013 a fost introdus în România sistemul de plată al TVA la încasare, un sistem care a născut multiple controverse și care, deși se baza pe o filizofie fiscală sănătoasă a fost implementat cu multiple lacune.

Anul 2014 vine însă vești bune. Potrivit OG 111/2013 a fost instituita opțiunea privind aplicarea sistemului TVA la incasare pentru persoanele impozabile a căror cifra de afaceri nu a depășit 2.250.000 lei în anul calendaristic precedent. Cu alte cuvinte, sistemul TVA la incasare nu mai este obligatoriu, ci devine opțional, lăsând la latitudinea contribuabililor eligibili să decidă dacă aplică sau nu sistemul, în funcție de particularitățile economice ale fiecăruia.

Astfel, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică deja sistemul TVA la incasare vor proceda astfel:

La începutul lui 2013 a fost introdus în România sistemul de plată al TVA la încasare, un sistem care a născut multiple controverse și care, deși se baza pe o filizofie fiscală sănătoasă a fost implementat cu multiple lacune.

Anul 2014 vine însă vești bune. Potrivit OG 111/2013 a fost instituita opțiunea privind aplicarea sistemului TVA la incasare pentru persoanele impozabile a căror cifra de afaceri nu a depășit 2.250.000 lei în anul calendaristic precedent. Cu alte cuvinte, sistemul TVA la incasare nu mai este obligatoriu, ci devine opțional, lăsând la latitudinea contribuabililor eligibili să decidă dacă aplică sau nu sistemul, în funcție de particularitățile economice ale fiecăruia.

Astfel, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică deja sistemul TVA la incasare vor proceda astfel:

  • pot continua aplicarea sistemului, fără depunerea vreunei notificări, dacă sunt eligibile, caz în care se consideră că au optat pentru continuarea aplicării sistemului
  • pot solicita, oricand în cursul anului 2014, să fie radiate din Registrul Persoanelor Impozabile care aplica TVA la încasare prin depunerea unei notificări la organele fiscale competente

Aceasta prevedere nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal în cursul anului 2014 și care opteaza pentru aplicarea sistemului. Acestea vor fi obligate sa aplice sistemul respectiv cel putin pana la sfârșitul anului, cu excepția cazului în care depășesc în cursul anului plafonul de 2.250.000 lei.

În noul context a fost necesară adaptarea Formularului 097, „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicarii sistemului TVA la încasare, aprobat prin ordinul președintelui ANAF nr.3884/2013”.
Formularul se va depune la organul fiscal competent pentru ieșirea din sistemul TVA la încasare între datele de 1 si 25 ale fiecarei luni de către persoane impozabile care aplica sistemul și care nu depășesc în cursul unui an plafonul, dar care au decis renunțarea la sistemul TVA la încasare. Organele fiscale vor opera radierea din Registrul Persoanelor Impozabile care aplica TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusa notificarea. Până la data radierii, persoanele impozabile trebuie sa aplice TVA la încasare.

O noutate foarte importantă este că, în cazul persoanelor impozabile care continuă aplicarea sistemului, cât și a celor care ies din sistem, pentru operațiunile al caror fapt generator de taxa a intervenit până la 31 decembrie 2013 inclusiv, precum și pentru facturile emise înainte de această dată, în situația în care cea de a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul limita prevazut de lege pentru emiterea facturii este ulterioară datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasarii totale sau parțiale a contravalorii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. Cu alte cuvinte, nu mai există un termen limită pt colectarea TVA-ului, chiar dacă factura nu a fost încasată!

Practic acest termen limita (cele 90 zile) constituia o încălcare a acquis-ului comunitar în domeniul TVA. De fapt, se poate afirma că sistemul se numea impropriu „TVA LA ÎNCASARE”, mai degraba era un sistem de tip „TVA la 90 zile”. Contribuabilul primea această amanare de 90 zile în cazul facturilor emise și neîncasate, dar de fapt tot avea obligația de a plati un impozit pt ceva ce, în realitate, nu încasase încă.

Din pacate, vechiul sistem” TVA la încasare” nu presupunea decât o amânare la plata impozitului și nu o măsură de relansare economica cu rezultate pozitive asupra trezoreriei contribuabilului, ci doar asupra bugetului de stat.

Acest sistem a fost criticat de Comisia Europeana, iar executivul, pentru a evita declanșarea procedurii de infringement, a stabilit că sistemul „TVA la incasare” devine din 2014 opțional, respectiv nu mai trebuie impusă colectarea TVA la o anumita limităde timp, ci la data de încasare a facturii. În acest fel legislația TVA din Romania se alinieaza cu legislațiile altor țări europene (Austria, Germania, Belgia, Polonia, Marea Britanie, Olanda etc.) care aplică un TVA la încasare curat. Adică exigibilitatea pentru colectarea TVA intervine la data încasării contravalorii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, iar exigibilitatea pentru deducerea TVA intervine la data plății contravalorii bunurilor sau serviciilor. Astfel, neutralitatea TVA nu este afectata, ci respecta principiile generale ale fiscalitatii europene.

Acest nou sistem opțional de aplicare a TVA la încasare devine unul eficient și se transformă într-adevar într-o măsură de relansare economica, care va sprijini IMM-urile prin neobligarea la plata TVA –ului aferent facturilor neîncasate. Nu va mai exista în acest sens un cost suplimentar al finanțării, societățile nu vor mai apela la credite pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, iar costul capitalurilor investite se va diminua, cu un impact pozitiv asupra trezoreriei contribuabilului.