Tratamentul fiscal al tichetelor cadou

O mare parte a angajatorilor întâmpină dificultăţi atunci când decid să ofere angajaţilor tichete cadou, tichete de vacanţă, cadouri în bani şi în natură şi spun acest lucru deoarece aceste beneficii sunt privite altfel din punct de vedere al impozitarii, ceea ce naște uneori confuzii.

Voi încerca să clarific principalele aspecte care țin de impozitarea acestor forme de beneficii, în funcție de categoria căreia îi aparțin ele.

Tichetele cadou

În ceea ce priveşte tichetele cadou, acestea pot fi utilizate de către angajatori pentru studiul pieţei, promovare pe pieţe existente sau piețe noi, pentru campanii de marketing, pentru protocol, cheltuieli de publicitate, dar cel mai des sunt folosite pentru cheltuieli sociale.

Citește articolul

O mare parte a angajatorilor întâmpină dificultăţi atunci când decid să ofere angajaţilor tichete cadou, tichete de vacanţă, cadouri în bani şi în natură şi spun acest lucru deoarece aceste beneficii sunt privite altfel din punct de vedere al impozitarii, ceea ce naște uneori confuzii.

Voi încerca să clarific principalele aspecte care țin de impozitarea acestor forme de beneficii, în funcție de categoria căreia îi aparțin ele.

Tichetele cadou

În ceea ce priveşte tichetele cadou, acestea pot fi utilizate de către angajatori pentru studiul pieţei, promovare pe pieţe existente sau piețe noi, pentru campanii de marketing, pentru protocol, cheltuieli de publicitate, dar cel mai des sunt folosite pentru cheltuieli sociale.

O mare parte a angajatorilor întâmpină dificultăţi atunci când decid să ofere angajaţilor tichete cadou, tichete de vacanţă, cadouri în bani şi în natură şi spun acest lucru deoarece aceste beneficii sunt privite altfel din punct de vedere al impozitarii, ceea ce naște uneori confuzii.

Voi încerca să clarific principalele aspecte care țin de impozitarea acestor forme de beneficii, în funcție de categoria căreia îi aparțin ele.

Tichetele cadou

În ceea ce priveşte tichetele cadou, acestea pot fi utilizate de către angajatori pentru studiul pieţei, promovare pe pieţe existente sau piețe noi, pentru campanii de marketing, pentru protocol, cheltuieli de publicitate, dar cel mai des sunt folosite pentru cheltuieli sociale.

Articolul 55 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal spune că: „sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, denumirea veniturilor ori de forma sub care se acordă”.

Conform acestei prevederi aparent și tichetele cadou ar trebui asimilate veniturilor din salarii și impozitate ca atare. Totuși, această prevedere trebuie coroborată cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a legii, conform cărora, cadourile în bani/natură (deci inclusiv cele sub forma tchetelor cadou) oferite de către angajatori salariaţilor în beneficiul copiilor minori cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, a Sărbătorilor Pascale, cu ocazia zilei de 1 Iunie si a celorlalte sărbători identice ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia Zilei de 8 Martie sunt considerate avantaje primite de persoana fizică, dar sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte suma de 150 lei.

Este important așadar de ştiut că aceste avantaje, dacă nu depăşesc suma de 150 ron/salariat, sunt cuprinse în venitul brut lunar al angajatului şi sunt supuse impozitului pe venit cu procentul de 16%, dar un alt aspect important este faptul că tichetele cadou nu sunt cuprinse în baza de calcul a contribuţiilor sociale, așadar vor fi doar supuse impozitării cu cota de 16% indiferent de suma pe care o cumulează totalitatea tichetelor primite de un salariat.

Cadourile în bani şi/sau natură acordate de angajatori în situaţiile de mai sus care depăşesc suma de 150 lei, dar şi cadourile acordate cu alte ocazii sunt supuse impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale obligatorii.

În consecinţă, la nivelul angajaţilor, tichetele cadou primite cu orice ocazie (inclusiv cu ocazia zilelor de 8 martie, 1 iunie, Paşte sau Crăciun şi indiferent de valoarea acestor tichete) sunt supuse impozitului pe venit, la cota de 16%.

Impozitul se calculează lunar de angajator şi se plăteşte odată cu restul impozitului pe salarii, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost primite tichetele cadou.

Cadourile în bani şi/sau natură

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit.

Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori (în bani şi în bunuri) copiilor minori ai angajaţilor cu ocaziile de mai sus se aplică pentru fiecare copil minor al fiecărui angajat. Aceste cadouri în bani şi în bunuri nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii.

Cadourile în bani şi în natură acordate cu ocaziile de mai sus care depăşesc 150 lei precum şi cadourile oferite cu alte ocazii sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii.

În ceea ce îl priveşte pe angajator cheltuielile cu cadourile în bani şi natură sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, ca şi cheltuieli sociale, în limita unei cote de pînă la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Tichetele de vacanță

Din punct de vedere fiscal aceste tichete sunt deductibile şi scutite de taxe şi impozite patronale în limita a 6 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare angajat conform Ordonanţei de Urgenţă nr.8/2009.

Recent a intervenit o modificare în cazul acordării tichetelor de vacanţă, şi anume că odată cu majorarea salariului minim brut pe ţară la 750 lei, angajatorii pot oferi angajaţilor tichete de vacanţă în valoare de maxim 4500 lei pe an pentru fiecare salariat.