deRenata Ban septembrie 30, 2008

Tratamentul fiscal al serviciilor de training executate de o persoană juridică română pentru o persoană juridică din UE

articol publicat în revista Consulting Review

Dacă modul tratare a serviciilor de training în spaţiul intern este bine cunoscut, apar unele probleme în privinţa tratamentului fiscal al serviciilor de training executate de o persoană juridică română pentru o persoană juridică din spaţiul intracomunitar, în statul respectivei persoane juridice căreia i se prestează serviciul.

Citește articolul

articol publicat în revista Consulting Review

Dacă modul tratare a serviciilor de training în spaţiul intern este bine cunoscut, apar unele probleme în privinţa tratamentului fiscal al serviciilor de training executate de o persoană juridică română pentru o persoană juridică din spaţiul intracomunitar, în statul respectivei persoane juridice căreia i se prestează serviciul.

articol publicat în revista Consulting Review

Dacă modul tratare a serviciilor de training în spaţiul intern este bine cunoscut, apar unele probleme în privinţa tratamentului fiscal al serviciilor de training executate de o persoană juridică română pentru o persoană juridică din spaţiul intracomunitar, în statul respectivei persoane juridice căreia i se prestează serviciul.

Aceste cursuri de instruire realizate de o persoană juridică română, plătitoare de TVA, pentru personalul unor firme din state membre ale Uniunii Europene reprezintă, din punct de vedere al TVA, servicii educative. Dacă ne referim la locul prestării, acesta este locul unde serviciile sunt efectiv prestate, conform prevederilor art. 133, alin. (2), lit. d), pct. 1 din Codul Fiscal: “…pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi: […] d) locul unde sunt prestate serviciile, în cazul următoarelor servicii: culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii şi cele ale organizatorilor de astfel de activităţi”.

Întrucât locul impozitării serviciilor educative este considerat a nu fi în România, operaţiunea desfăşurată de persoana juridică română nu constituie o operaţiune impozabilă în România din punct de vedere al TVA, potrivit art. 126, alin. (1) din Codul fiscal: “În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se cuprind operaţiunile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: […] b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;”

Pe facturile emise care sunt transmise beneficiarului – persoană juridică intracomunitară – se va face menţiunea “neimpozabilă în România“, potrivit prevederilor art. 155, alin. (5), lit. n), pct. 1 din Codul fiscal: “…indicarea, în funcţie de cotele taxei, a taxei colectate şi a sumei totale a taxei colectate: … în cazul în care nu se datorează taxa, o menţiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori menţiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fără drept de deducere», «neimpozabilă în România» sau, după caz, «neinclus în baza de impozitare».”

Este de precizat că societatea beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei destinate prestării serviciilor de instruire, în conformitate cu prevederile art. 145, alin. (2), lit. b) din Codul fiscal: ”(2) Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni: …b) operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România;”