deAdela Cristea februarie 28, 2012

The disciplinary procedure of employees

Taking into account the fact that there are plenty of employers but also employees that do not know in detail what the disciplinary procedure of employees entails, we will present, in brief, the procedural stages of the sanction.

Citește articolul

Taking into account the fact that there are plenty of employers but also employees that do not know in detail what the disciplinary procedure of employees entails, we will present, in brief, the procedural stages of the sanction.

Taking into account the fact that there are plenty of employers but also employees that do not know in detail what the disciplinary procedure of employees entails, we will present, in brief, the procedural stages of the sanction.

 • A fist step is to ascertain the transgression. A referral or a note/report will be prepared.
 • A disciplinary comission is named by a decision appointing (it’s also found in the internal rules).
 • WORK IN PROGRESS
 • Se vor aduce probe ale săvârşirii abaterii: declaraţii semnate de martori, dovezi de instruire şi luare la cunoştinţă, dispoziţii de lucru, proceduri interne.
 • Convocarea la cercetarea prealabilă va cuprinde: obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Convocatorul trebuie să conţină semnătura de primire a angajatului/confirmare poştală/proces-verbal de refuz de semnare a convocării.
 • La cercetarea prealabilă se consemnează apărările salariatului, probele şi motivaţiile furnizate şi dacă a fost asistat de către un reprezentant sindical. Documentul constatator este procesul verbal al comunicării cu salariatul, semnat de acesta.
 • Sancţionarea are ca termen 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Se va întocmi decizie de sancţionare, redactată conform art. 252 (alin.2) din Codul Muncii.
 • Comunicarea sancţiunii se face în termen de 5 zile de la data emiterii iar angajatul va trebui să semneze de luare la cunoştinţă.
 • Radierea sancţiunii poate fi făcută în temen de 12 luni de la data aplicării. Se va face decizie de constatare a radierii.

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeste o abatere disciplinară sunt:

 • avertismentul scris;
 • retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 • reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.