Termenul de transmitere REVISAL în 2018

Odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator în sarcina salariatului, la începutul lui 2018, termenul de transmitere a modificărilor salariilor brute s-a prelungit până la data de 31.03.2018 urmând ca, începând cu data de 1 Aprilie a acestui an, termenul de transmitere a modificărilor privind salariul brut să revină la vechiul termen de 20 de zile lucrătoare cum era până în 6 August 2017.

Citește articolul

Odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator în sarcina salariatului, la începutul lui 2018, termenul de transmitere a modificărilor salariilor brute s-a prelungit până la data de 31.03.2018 urmând ca, începând cu data de 1 Aprilie a acestui an, termenul de transmitere a modificărilor privind salariul brut să revină la vechiul termen de 20 de zile lucrătoare cum era până în 6 August 2017.

Odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator în sarcina salariatului, la începutul lui 2018, termenul de transmitere a modificărilor salariilor brute s-a prelungit până la data de 31.03.2018 urmând ca, începând cu data de 1 Aprilie a acestui an, termenul de transmitere a modificărilor privind salariul brut să revină la vechiul termen de 20 de zile lucrătoare cum era până în 6 August 2017.

Reamintim că la acea dată s-a stabilit ca modificările salariale să fie raportate în Revisal înainte de a produce efecte. În schimb revenirea la termenul de 20 de zile lucrătoare va opera începând cu data de 1 Aprilie 2018.

Termenul de raportare de 20 de zile lucrătoare este însă valabil doar pentru modificările salariale, transmiterea celorlalte modificări aduse contractelor individuale de muncă se face cel târziu în ziua anterioară a producerii modificării.

Suspendarea contractelor individuale de muncă se transmite cel târziu în ziua anterioară datei de suspendare, respectiv datei de încetare a suspendării.

Excepție face însă suspendarea contractului individual de muncă în situația absențelor nemotivate ale salariatului când termenul de transmitere în registru este de 3 zile lucrătoare de la data suspendării.

În același context al Revisalului, este menționat și reamintit faptul că angajatorii au obligativitatea de a:

  • opera în Revisal și raporta sporurile, indemnizațiile și alte adaosuri care sunt prevăzute în contractele individuale de muncă, respectiv în Contractele Colective de Muncă;
  • emite la încetarea contractului individual de muncă o Adeverință de vechime în muncă, precum și Raportul salariatului din Registrul electronic de evidență a salariaților. De asemenea, angajatorii care au un prestator de servicii de Resurse Umane privind operarea și transmiterea Revisalului au obligația de a informa Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea în termen de 3 zile lucrătoate de la data încheierii contractului de prestări servicii.

Alte detalii legate de modificările termenelor de raportare în Revisal găsiți și în articolul redactat la început de an de colega noastră Adina Almăjanu: aici