Concediul pentru îngrijirea copilului carantinat din cauza unei boli infectocontagioase

Legea publicată în Monitorul Oficial al României introduce „o formă specială a concediului pentru îngrijirea copilului aflat în carantină sau izolare (…), acordată părinților pentru care nu s-a dispus măsura izolării sau carantinei.”

Citește articolul

Intrarea în România, în interes de serviciu, este acum posibilă fără obligativitatea carantinei sau izolării

iunie 17, 2020Bianca Druc

Guvernul României a demarat o nouă etapă de relaxare a măsurilor necesare în contextul epidemiologic actual. În acest sens a fost adoptată H.G. nr. 465 din 11 iunie 2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă.

De asemenea în Monitorul Oficial nr. 508 din 15 iunie 2020 a fost publicat Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.080 din 12 iunie 2020 care a modificat și completat OMS nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19.

Vă redăm mai jos un sumar al modificărilor legislative, privind condițiile de călătorie și intrare pe teritoriul României.

1. Țări care vor fi exceptate de la carantinare/izolare la locuință.

CITEȘTE MAI MULT

Last informations from CNAS, regarding sick leave and quarantine allowance

martie 17, 2020Liliana Savin

L’ufficio stampa della Casa nazionale di assicurazione malattia ha pubblicato oggi sul sito ufficiale dell’imposizione, una serie di raccomandazioni sulla concessione di congedi per malattia e l’indennità di quarantena.

Secondo il testo pubblicato, al fine di prevenire le malattie e recuperare la capacità di lavoro, gli assicurati possono ricevere indennità di congedo e quarantena, in conformità con le norme contenute nell’ordinanza di emergenza del governo n. 10/2001. N. 158/2005 sui congedi e le indennità di assicurazione malattia, come modificato e integrato successivamente, e nel Regolamento per l’applicazione delle sue disposizioni, approvato dall’Ordine del Ministro della Sanità e dal Presidente del CNAS n. 10/2009. N. 15/1.311/2018, come modificato e integrato successivamente.

CITEȘTE MAI MULT

Last informations from CNAS, regarding sick leave and quarantine allowance

martie 17, 2020Liliana Savin

L’ufficio stampa della Casa nazionale di assicurazione malattia ha pubblicato oggi sul sito ufficiale dell’imposizione, una serie di raccomandazioni sulla concessione di congedi per malattia e l’indennità di quarantena.

Secondo il testo pubblicato, al fine di prevenire le malattie e recuperare la capacità di lavoro, gli assicurati possono ricevere indennità di congedo e quarantena, in conformità con le norme contenute nell’ordinanza di emergenza del governo n. 10/2001. N. 158/2005 sui congedi e le indennità di assicurazione malattia, come modificato e integrato successivamente, e nel Regolamento per l’applicazione delle sue disposizioni, approvato dall’Ordine del Ministro della Sanità e dal Presidente del CNAS n. 10/2009. N. 15/1.311/2018, come modificato e integrato successivamente.

CITEȘTE MAI MULT

Ultimele informații de la CNAS, cu privire la acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantină

martie 16, 2020Liliana Savin

Biroul de presă al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a publicat astăzi, pe site-ul oficial al instutiției, o serie de recomandări privind acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantină.

Potrivit textului publicat, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru carantină, conform reglementărilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificările și completările ulterioare.

CITEȘTE MAI MULT