Concediul pentru îngrijirea copilului carantinat din cauza unei boli infectocontagioase

Legea publicată în Monitorul Oficial al României introduce „o formă specială a concediului pentru îngrijirea copilului aflat în carantină sau izolare (…), acordată părinților pentru care nu s-a dispus măsura izolării sau carantinei.”

Citește articolul

Legea nr. 73/2022 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 315 din 31 martie 2022, introduce „o formă specială a concediului pentru îngrijirea copilului aflat în carantină sau izolare (…), acordată părinților pentru care nu s-a dispus măsura izolării sau carantinei.”


Astfel, în cazul copilului aflat în carantina sau izolare, asigurații pentru care nu a fost stabilită măsura carantinării sau izolării vor avea dreptul la concediu și indemnizație pentru supravegherea și îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 18 ani.

Valoarea indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 18 ani va fi de 100% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Indemnizațiile se suportă integral din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidență și a monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcție de evoluția bolii și durata monitorizări.
În prezent, valoarea brută lunară a indemnizației aferente concediului pentru carantină este de 100% din baza de calcul, în timp ce, în cazul concediului pentru îngrijirea copilului, indemnizația aferentă este de doar 85% din baza de calcul.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor modifica Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.