Noi reglementări privind acordarea certificatelor de concediu medical pentru carantină și izolare

Conform unui comunicat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au apărut noi reglementări privind acordarea certificatelor de concediu medical pentru carantină și izolare.

Citește articolul

Conform unui comunicat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au apărut noi reglementări privind acordarea certificatelor de concediu medical pentru carantină și izolare. Ordinul nr. 1.395/830/2020 prin care sunt modificate și completate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 a apărut în Monitorul Oficial nr. 708/06.08.2020.

Acesta prevede că persoanelor pentru care s-a instituit măsura carantinei sau izolării până la data intrării în vigoare a Legii nr. 136/2020, dar pentru care nu au fost emise certificatele de concediu medical în această perioadă, li se pot acorda certificate de incapacitate temporară de muncă potrivit reglementarilor prevăzute în OUG 158/2005, coroborate cu cele prevăzute la art. 20, alin.(1), din Legea 136/2020, în vigoare începând cu data de 21 iulie 2020, care precizează că pentru persoanele care se află în carantină sau izolare instituită până la data intrării în vigoare a prezentei legi, certificatele de concediu medical se acordă potrivit actelor normative în vigoare la data acordării.

Astfel, atât pentru persoanele aflate în carantină, indiferent de locul în care aceasta a fost instituită, cât și pentru persoanele pentru care s-a impus măsura izolării, certificatele de concediu medical se eliberează de medicul de familie, pe baza documentelor eliberate de Direcțiile de Sănătate Publică în care sunt stipulate și perioadele pentru care au fost instituite măsurile de carantină sau izolare.

Începând cu data de 21 iulie 2020, după intrarea în vigoare a Legii nr. 136/2020, persoana asigurată pentru care a fost instituită măsura izolării într-o unitate sanitară beneficiază de concediu medical eliberat de medicul curant la externarea din spital. Medicul curant are posibilitatea de a elibera concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare, care decurge de la momentul internării sau pe o perioadă stabilită de acesta.

În cazul în care după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, reluarea activității nu este permisă de către starea de sănătate a persoanei, medicul de familie are posibilitatea de a prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, pe durata recomandată în scrisoarea medicală eliberată de medicul curant din spital.

Dacă medicul curant nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada în care persoana asigurată este izolată la domiciliu sau la locația declarată de aceasta, certificatul de concediu medical pentru aceeași afecțiune se acordă de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin intermediul consultațiilor medicale la distanță. În această situație, certificatul de incapacitate temporară de muncă se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data respectivă.

Pentru persoanele asigurate pentru care s-a instituit măsura carantinei, în condițiile Legii nr. 136/2020, certificatele de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicii de familie, după ultima zi a încetării perioadei de carantină, pe durata stabilită prin documentul eliberat de direcția de sănătate publică, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină. Dacă perioada de carantină depășește 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale pentru acordarea concediului medical, cum ar fi în mod normal.

Sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc de către angajatori angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical și care, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și se recuperează din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinație, așadar, pentru angajatori nu sunt schimbări majore din acest punct de vedere.