Se majorează indemnizația pentru internship

Ca urmare a hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021, salariul minim brut pe țară va fi de 2.550 lei de la 1 ianuarie 2022, ceea ce atrage și majorarea corespunzătoare a indemnizație pentru internship.

Citește articolul

Legea nr. 176/2018 privind internship-ul din România, intrată în vigoare la 18 august 2018,  reglementează cuantumul indemnizației pentru cei care desfășoară stagii de internship – “Cuantumul indemnizației pentru internship stabilită potrivit alin. (1) este egal cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată”.

În contextul actual în care salariul minim brut pe țară este de 2.300 de lei, indemnizația de internship este de cel puțin 1.150 de lei brut. Ca urmare a hotărârii Guvernului nr.1.071/2021, publicata in Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021, salariul minim brut pe țară va fi de 2.550 lei de la 1 ianuarie 2022, ceea ce atrage și majorarea corespunzătoare a indemnizație pentru internship. Astfel, tinerii care urmează programe de internship vor beneficia de o indemnizație majorată începând cu 1 ianuarie 2022, în conformitate cu majorarea salariului minim brut care va fi de 2.550 lei de la 1 ianuarie 2022 (respectiv minim 1.275 lei brut).

În ce privește nerespectarea obligațiilor față de programele de internship, legea prevede că „neachitarea de către organizația-gazdă a indemnizației pentru internship în condițiile reglementate de lege se sancționează cu amenda de la 2.000 la 4.000 de lei”. Mai mult, nerespectarea obligației de a încheia contractul de internship anterior începerii activității se sancționează cu amenda de la 10.000 la 20.000 de lei.