Scutirea de impozit a profitului reinvestit

În Monitorul Oficial al României, nr.308/25.04.2014, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.19/2014, conform căreia profitul investit in echipamente tehnologice (mașini, utilaje, instalații de lucru) este scutit de impozitare.

Despre ce este vorba?

Prevederile ordonantei 19/2014 intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2014, iar prevederea se aplică pentru echipamentele tehnologice produse sau achiziționate după data de 1 iulie 2014 și puse în funcțiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Profitul investit reprezinta soldul contului profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcțiune al echipamentului tehnologic respectiv. Scutirea de impozit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Citește articolul

În Monitorul Oficial al României, nr.308/25.04.2014, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.19/2014, conform căreia profitul investit in echipamente tehnologice (mașini, utilaje, instalații de lucru) este scutit de impozitare.

Despre ce este vorba?

Prevederile ordonantei 19/2014 intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2014, iar prevederea se aplică pentru echipamentele tehnologice produse sau achiziționate după data de 1 iulie 2014 și puse în funcțiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Profitul investit reprezinta soldul contului profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcțiune al echipamentului tehnologic respectiv. Scutirea de impozit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

În Monitorul Oficial al României, nr.308/25.04.2014, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.19/2014, conform căreia profitul investit in echipamente tehnologice (mașini, utilaje, instalații de lucru) este scutit de impozitare.

Despre ce este vorba?

Prevederile ordonantei 19/2014 intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2014, iar prevederea se aplică pentru echipamentele tehnologice produse sau achiziționate după data de 1 iulie 2014 și puse în funcțiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Profitul investit reprezinta soldul contului profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcțiune al echipamentului tehnologic respectiv. Scutirea de impozit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Pentru contribuabilii care au obligația de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situația în care se efectuează investiții în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

În cazul contribuabililor microintreprinderi care devin plătitori de impozit pe profit pentru aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice puse în funcțiune începând cu trimestrul în care aceștia au devenit plătitori de impozit pe profit.

Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. În cazul în care la sfârșitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă, nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit. Rezerva astfel constituită nu intră sub incidența prevederilor art. 22 alin 6. din Codul Fiscal, urmând să se impoziteze la momentul utilizării sub orice formă, precum și în cazul operațiunilor de reorganizare efectuate potrivit legii,dacă societatea beneficiară nu preia această rezervă.

Prevederile legale mentionate mai sus se aplică doar pt echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.

Contribuabilii care beneficiază de aceste prevederi au obligația de a pastra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită conform reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectarii acestor condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Codului de Procedura Fiscală de la data aplicării facilității, potrivit legii. În acest caz contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale rectificative. Nu intră sub incidența acestor prevederi echipamentele tehnologice care se înscriu în oricare dintre următoarele situații:

a. sunt transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare efectuate potrivit legii

b. sunt înstrăinate în procedura de lichidare sau faliment

c. sunt distruse, pierdute sau furate, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul echipamentelor tehnologice furate contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Contribuabilii care aplică scutirea pentru profitul reinvestit nu pot opta și pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective.

Se presupune că această masură va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, crescând predictibilitatea acestuia și stabilitatea fiscala. Iar pe termen lung se speră că masura va impulsiona cresterea investitiilor in economie si crearea de noi locuri de munca.

După opiniile unor specialiști însă neimpozitarea profitului reinvestit este doar o încercare a Guvernului de a relaxa puțin povara fiscala a marilor companii care sunt puternic afectate de taxa pe construcții speciale, așa numita “taxă de stâlp”. Pe romaneste, de a” drege un pic busuiocul”. Această taxă pe construcții speciale a afectat negativ companiile de telecomunicatii, care au amenințat că reduc investițiile în România (ex. Vodafone, Romtelecom). Așa că, se pare că Guvernul ia cu o mână și dă cu cealaltă.

Prin introducerea acestei facilitati fiscale a profitului reinvestit se așteaptă totuși să se determine crearea de noi locuri de munca, să se produca efecte directe de creștere a interesului investițional, să orienteze agentii economici spre domenii de înaltă tehnologie în scopul obținerii de valoare adaugata mare, cu impact asupra producției și exporturilor.