Salariul minim diferențiat va fi introdus de la 1 ianuarie 2019

Din luna ianuarie 2019 salariul minim brut va crește și va fi diferențiat, în funcție de nivelul de studii.

Guvernul a aprobat în această săptămână o ordonanță de urgență care modifică o serie de acte normative, printre care Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, și Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Modificările aduse Codului Muncii intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019 și vizează crearea cadrului legal pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prin raportare la criteriile referitoare la nivelul studiilor.

Inițial modificarea avea în vedere diferențierea și în funcție de vechimea în muncă, dar în final Guvernul a renunțat la aceasta, păstrând doar diferențierea în funcție de nivelul de studii. 

Citește articolul

Din luna ianuarie 2019 salariul minim brut va crește și va fi diferențiat, în funcție de nivelul de studii.

Guvernul a aprobat în această săptămână o ordonanță de urgență care modifică o serie de acte normative, printre care Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, și Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Modificările aduse Codului Muncii intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019 și vizează crearea cadrului legal pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prin raportare la criteriile referitoare la nivelul studiilor.

Inițial modificarea avea în vedere diferențierea și în funcție de vechimea în muncă, dar în final Guvernul a renunțat la aceasta, păstrând doar diferențierea în funcție de nivelul de studii. 

Din luna ianuarie 2019 salariul minim brut va crește și va fi diferențiat, în funcție de nivelul de studii.

Guvernul a aprobat în această săptămână o ordonanță de urgență care modifică o serie de acte normative, printre care Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, și Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Modificările aduse Codului Muncii intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019 și vizează crearea cadrului legal pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prin raportare la criteriile referitoare la nivelul studiilor.

Inițial modificarea avea în vedere diferențierea și în funcție de vechimea în muncă, dar în final Guvernul a renunțat la aceasta, păstrând doar diferențierea în funcție de nivelul de studii. 

De asemenea, prin modificările aduse Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, persoanele care au absolvit învățământul primar, aflate în evidențele ANOFM, dar și alte categorii de persoane vor avea acces la programe de formare prin ucenicie, de nivel 1 (cunoștințe generale și aptitudini de bază). Scopul măsurii este reducerea urgentă a deficitului de forţă de muncă la nivel naţional, dar și îmbunătățirea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor necesare pentru ocuparea unui loc de muncă. Astfel se vor putea înscrie la cursuri și persoane cu studii primare.

Revenind la modificarea cea mai importantă, cea care vizează salariul minim brut, vă redăm mai jos în ce constă aceasta, care a fost evoluția salariului minim în România în ultimii ani, respectiv cum ne poziționăm în prezent în regiune.

În acest moment, salariul minim brut este de 1.900 de lei brut, ceea ce înseamnă o sumă de aprox. 1.160 lei net. Din salariul brut statul reține 25% contribuții sociale, 10% contribuții de sănătate, respectiv 10% impozit pe venit. În urma publicării în Monitorul Oficial a OUG 96/2018  salariul minim brut a fost majorat la 2.080 de lei, începând cu 1 ianuarie 2019 pentru anagajații fără studii superioare, sau angajații pe poziții care nu necesită studii superioare. Acesta înseamnă o sumă netă de aprox. 1260 lei, cu 100 de lei mai mult decât cel din prezent.

Angajații cu studii superioare care au cel puțin un an de vechime ar urma să primească, din ianuarie 2019, un salariul minim brut de 2.350 de lei, ceea ce înseamnă 1.413 lei net.

Cu toate astea, nu toate persoanele cu studii superioare vor beneficia de această majorare. Dacă o persoană a absolvit o facultate și are o vechime în muncă mai mare de 1 an, dar este încadrată pe o funcție care nu necesită studii superioare, sau este încadrată în alta activitate decât domeniul în care a absolvit studiile superioare, aceasta nu va beneficia în mod automat de un salariu minim brut de 2.350 lei.

Hotărârea de Guvern prevede:

„(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 12,53 lei/oră.

(2) Prin excepție de la alin.(1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcții cu nivel de studii superioare cu vechime în muncă de cel puțin un an, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabilește la 2.350 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 14,157 lei/oră”.

Nivelul salariului minim brut pe ţară se stabileşte anual, prin Hotărâre de Guvern.

În ultimii ani au avut loc frecevent modificări ale salariului minim brut, după cum urmează: 

  • În 2018, salariul minim brut a fost majorat la 1 ianuarie, de la 1.450 de lei la 1.900 de lei.
  • În 2017, salariul minim a fost majorat din februarie, ajungând de la 1.250 de lei la 1.450 de lei.
  • În 2016, salariul minim a crescut de la 1.050 de lei la 1.250 de lei, dar abia din 1 mai.
  • În 2015, salariul minim brut a fost majorat în două etape, în ianuarie, de la 900 la 975 de lei și în iulie, de la 975 de lei la 1.050 de lei.
  • În 2014, salariul minim a crescut tot în două etape: la 1 ianuarie – de la 800 la 850 de lei și în iulie – la 900 de lei.
  • În 2013, salariul minim a crescut cu câte 50 de lei, în două etape: 750 de lei din 1 februarie şi 800 de lei de la 1 iulie.
  • Guvernul a stabilit ca, în 2012, salariul de bază minim brut să fie de 700 de lei lunar.
  • În 2011, salariul de bază minim brut a fost stabilit la 670 de lei. În 2010, salariul minim a fost de 600 de lei, același ca și cel din 2009.

În prezent, în urma ultimei modificări, România a devansat mai multe țări din regiune în privința salariului minim brut, urmând a se situa, de la 1 ianuarie 2019, peste nivelul multor țări din apropiere, cum ar fi: Ungaria, Lituania, Letonia, Bulgaria, Rep. Moldova, Ucraina, Serbia, Macedonia, Muntenegru, Bosnia sau Albania. 

Odată cu introducerea diferențierii însă, dacă ne raportăm la salariul minim pentru persoane cu studii superioare din ianuarie România va depăși inclusiv nivelul Cehiei, Slovaciei, Poloniei, Croației și Estoniei, devenind țara cu cel mai mare salariu minim din regiune, ceea ce în opinia noastră va genera probleme mari de competitivitate în piața muncii și va reduce atractivitatea României pentru investitori.