Salariații detașați în afara țării – informați în avans despre diverse aspecte ale detașării

Potrivit Legii nr. 172/2020, au apărut noi reglementări care îi obligă pe angajatori să le ofere salariațiilor detașați în afara României o serie de informații suplimentare.

Citește articolul

Potrivit Legii nr. 172/2020 (care se aplică atât angajatorilor români care își trimit salariații în Uniunea Europeană (UE), cât și angajatorilor din UE care trimit salariați în România), au apărut noi reglementări care îi obligă pe angajatori să le ofere salariațiilor detașați în afara României o serie de informații suplimentare, pe care înainte nu erau obligați să le ofere:

 • salariul la care are dreptul angajatul respectiv, în conformitate cu legislația din țara în care ajunge;
 • cuantumul salariului acordat pe perioada detașării, cu evidențierea distinctă a indemnizației specifice detașării (dacă se acordă o astfel de indemnizație);
 • cheltuielile generate de detașare (transport, cazare, mâncare) și modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora (se specifică dacă sunt asigurate cazarea, masă sau transportul);
 • link-ul către site-ul oficial național unic creat de țara unde urmează să lucreze pe perioada detașării.

Ceea ce este important de reținut este că toate aceste informații trebuie furnizate sub formă scrisă, anterior datei de detașare, alături de care angajatul trebuie să mai regăsească și precizările din Codul muncii referitoare la situația în care acesta urmează să își desfășoare activitatea în străinătate:

 • durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată;
 • moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
 • prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii;
 • condiţiile de climă;
 • reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;
 • obiceiurile locului, a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală.

Există totuși o excepție de la această obligativitate, în cazul deplasărilor cu o durată mai mică sau egală cu 7 zile consecutive. Prin urmare, angajații care se află într-o astfel de situație nu trebuie să fie informați cu privire la:

 • salariul la care au dreptul, în conformitate cu legislația din țara în care ajung;
 • linkul către site-ul oficial național unic creat de țara unde urmează să lucreze pe perioada detașării.

Legea nr. 172/2020 prevede și niște amenzi pentru angajatorii care nu respectă aceste obligații, cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei.