deDiana Calb februarie 13, 2015

Reguli privind concediile medicale

Orice angajator are sau va avea salariaţi care se vor afla la un moment dat în concediu medical. Există câteva reguli de bază pe care angajatorul trebuie să le cunoască pentru a interpreta corect certificatele medicale.

Astfel, mai jos, voi detalia elementele pe care angajatorii trebuie să le ia în considerare, în funcţie de situaţia cu care se confruntă:

Citește articolul

Orice angajator are sau va avea salariaţi care se vor afla la un moment dat în concediu medical. Există câteva reguli de bază pe care angajatorul trebuie să le cunoască pentru a interpreta corect certificatele medicale.

Astfel, mai jos, voi detalia elementele pe care angajatorii trebuie să le ia în considerare, în funcţie de situaţia cu care se confruntă:

Orice angajator are sau va avea salariaţi care se vor afla la un moment dat în concediu medical. Există câteva reguli de bază pe care angajatorul trebuie să le cunoască pentru a interpreta corect certificatele medicale.

Astfel, mai jos, voi detalia elementele pe care angajatorii trebuie să le ia în considerare, în funcţie de situaţia cu care se confruntă:

  1. Concediul medical poate fi acordat de medicul de familie maximum zece zile calendaristice consecutive, dar totalul nu poate depăşi 30 de zile pe an.
  2. Nu este necesară modificarea certificatelor medicale de către medic în cazul în care două certificate medicale se suprapun pe o anumită perioadă de timp. Primul certificat va fi plătit numai pentru perioada cuprinsă de la prima zi de concediu până la prima zi a celui de-al doilea concediu medical şi pentru zilele rămase neplătite se va face menţiunea în rubrica „ Observaţii”: „Se suprapune cu CM seria…nr….”. Întreaga perioadă a celui de-al doilea concediu medical va fi calculată şi plătită integral, în mod corespunzător.
  3. Dacă certificatul medical a fost eliberat în urma unui accident de muncă şi / sau boală profesională, plătitorul trebuie să obţină avizul Direcţiei de Sănătate Publică şi al Casei de Pensii. Plătitorul îşi va recupera suma din astfel de concedii de la Casa de Pensii.
  4. Certificatul medical cu cod de indemnizaţie 06 – Urgenţă medico-chirurgicală nu poate fi acordat pe o perioadă aferentă externării din spital.
  5. În situaţia în care un salariat îşi desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, acesta va prezenta certificatul medical în original celui la care are venitul mai mare, iar celorlator angajatori va pune la dispoziţie cele două exemplare de concediu medical certificate în original de către medicul prescriptor.
  6. Angajatul, care se află în concediu medical, dar doreşte să-şi reia activitatea înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului medical, trebuie să se prezinte la medicul prescriptor pentru a modifica perioada certificatului.
  7. Concediul medical nu va modifica numărul de zile de concediu de odihnă la care salariatul are dreptul prin lege.
  8. Salariatele gravide, salariatele care au născut recent, salariatele care alăptează pot beneficia de concediu medical pentru risc maternal. Acest tip de concediu va necesita avizul medicului de medicina muncii. Concediul medical Sarcină şi lăuzie va avea codul de diagnostic 995, acest cod poate fi folosit şi pentru alte coduri de indemnizaţie decât 08 – Sarcină şi lăuzie.  
  9. În cazul în care salariatul are un contract de muncă pe perioadă determinată şi pe parcursul acesteia va prezenta un certificat medical, acesta nu amână termenul de încetare a contractului individual de muncă, cu toate că salariatul se află în concediu pentru incapacitatea temporară de muncă.