Proiect de amânare la plata taxelor și impozitelor

Contextul actual, generat de epidemia de COVID19, crează deja numeroase dificultăți și provocări companiilor, prefigurând la orizont o nouă criză economică. Pentru a atenua efectele acestei crize, la Camera Deputaţilor a fost depus ieri un proiect de lege privind modificarea unor prevederi ale Codului fiscal, proiect care are ca scop modificarea termenelor de plată pentru o serie de taxe și impozite cu scandență în perioada următoare.

Astfel, impozitele și taxele vizate de proiectul de lege sunt:

Citește articolul

Contextul actual, generat de epidemia de COVID19, crează deja numeroase dificultăți și provocări companiilor, prefigurând la orizont o nouă criză economică. Pentru a atenua efectele acestei crize, la Camera Deputaţilor a fost depus ieri un proiect de lege privind modificarea unor prevederi ale Codului fiscal, proiect care are ca scop modificarea termenelor de plată pentru o serie de taxe și impozite cu scandență în perioada următoare.

Astfel, impozitele și taxele vizate de proiectul de lege sunt:

Contextul actual, generat de epidemia de COVID19, crează deja numeroase dificultăți și provocări companiilor, prefigurând la orizont o nouă criză economică. Pentru a atenua efectele acestei crize, la Camera Deputaţilor a fost depus ieri un proiect de lege privind modificarea unor prevederi ale Codului fiscal, proiect care are ca scop modificarea termenelor de plată pentru o serie de taxe și impozite cu scandență în perioada următoare.

Astfel, impozitele și taxele vizate de proiectul de lege sunt:

  • impozitul pe profit aferent anului fiscal 2019 şi pentru trimestrul I 2020;
  • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I 2020;
  • impozitul pe veniturile din salarii realizate în perioada februarie – aprilie 2020;
  • contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din salarii realizate în perioada februarie – aprilie 2020;
  • contribuţia asiguratorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii realizate în perioada februarie – aprilie 2020;
  • TVA datorată pentru perioada februarie – aprilie 2020;

pentru persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniile cele mai afectate de noile schimbări. Codurile CAEN cărora se aplică aceste prevederi sunt: 

4520 4743 4762 4782 5320 5629 7311 8559 9512
4532 4751 4764 4789 5510 5630 7490 8690 9529
4540 4752 4765 4799 5520 5911 7911 9002 9601
4619 4753  4771 4932  5530 6820 7912 9003 9602
4719 4754 4772 4939 5590 6831 8121 9311 9604
4741 4759 4778  4941 5610 7021 8230 9313  
4742 4761 4779 5229 5621 7022 8299 9329  

 

În cazul în care se adoptă acest proiect de lege, termenul de plată este prelungit până la data de 25 iulie 2020 sau până la o dată ulterioară, stabilită prin hotărâre de guvern.

Impozitele locale: impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificaţia stabilită de Consiliul Local în cazul în care aceasta este achitată integral până la data de 30 iunie 2020.

Condiţiile în care o persoană juridică poate beneficia de aceste facilităţi este ca la data de 31 decembrie 2019 să fi îndeplinit cumulativ, următoarele:

  • aveau înscrisă în actele constitutive ca activitate, una din activităţile menţionate anterior, şi au obţinut venituri din aceste activităţi în cursul anului 2019;
  • nu se află în lichidare.

Măsurile propuse pot fi o gură de oxigen pentru companiile afectate de criză, dar momentan vorbim doar de un proiect de lege. Vă vom ține la curent cu evoluția sa.