Prime de mobilitate acordate şomerilor la angajare

Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea legii şomajului (Legea 76/2002) a adus începând cu luna octombrie 2013 noutăţi legislative în beneficiul persoanelor înscrise în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

Statul a decis să acorde şomerilor aşa numitele prime de mobilitate, adică prima de încadrare şi prima de instalare.

Citește articolul

Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea legii şomajului (Legea 76/2002) a adus începând cu luna octombrie 2013 noutăţi legislative în beneficiul persoanelor înscrise în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

Statul a decis să acorde şomerilor aşa numitele prime de mobilitate, adică prima de încadrare şi prima de instalare.

Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea legii şomajului (Legea 76/2002) a adus începând cu luna octombrie 2013 noutăţi legislative în beneficiul persoanelor înscrise în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

Statul a decis să acorde şomerilor aşa numitele prime de mobilitate, adică prima de încadrare şi prima de instalare.

Noutatea legislativă constă în faptul că aceste prime se acordă atât persoanelor care beneficiază de indemnizaţia de şomaj, cât şi şomerilor de lungă durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care nu beneficiază de indemnizaţie. Condiţia primirii acestor prime este ca cele două categorii de şomeri să fie încadraţi în muncă pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Se vorbeşte şi de o continuitate în primirea acestor prime de mobilitate în cazul în care angajaţii încetează raporturile de muncă cu un angajator, dar se angajează la altul în termen de 30 de zile calendaristice.

Conform art.74 din Legea 76/2012 actualizată, de prima de încadrare vor beneficia acele persoane care îşi găsesc un loc de muncă într-o localitate aflată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care acestea îşi au domiciliul stabil.

În conformitate cu art.75 din Legea 76/2012 actualizată, prima de instalare se acordă persoanelor aflate în şomaj care, în urma încadrării în câmpul muncii, trebuie să-şi schimbe domiciliul în altă localitate. Prin noţiunea „ altă localitate” trebuie să se înţeleagă faptul că locul de muncă este situat într-o localitate care nu aparţine aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale cu localitatea de domiciliu al persoanei.

Cu alte cuvinte, ambele prime presupun încadrarea într-o altă localitate, diferența principală constând în faptul că în cazul primei de încadrare vorbim de menținerea domiciliului stabil în aceeași localitate și încadrarea în muncă într-o localitae aflată la distanță de peste 50 km, în timp ce, la prima de instalare vorbim de încadrarea în muncă într-o altă localitate și schimbarea domiciliului în respectiva localitate.

Cuantumul primei de încadrare este de 1000 lei, adică de două ori valoarea indicatorului social de referinţă ( ISR = 500 lei).

Cuantumul primei de instalare este de 3500 lei, adică de şapte ori valoarea ISR.

De reţinut este faptul că aceste prime nu se cumulează şi se acordă doar la cererea şomerilor fiind acordate din bugetul de asigurări pentru şomaj. Pentru a beneficia de aceste prime ele trebuie solicitate în maximum 12 luni de la data încadrării în muncă.

Potrivit art. 76 alin.(1) din legea 76/2002, în cazul în care contractul de muncă încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la încadrare din motive datorate angajatului, acesta este obligat să restituie integral sumele primite de la stat. Aici vorbim despre situaţii de încetare ale contractului imputabile angajatului, respectiv cele reglementate de art. 55 lit.b, art. 56 lit.g) şi i), art. 61 lit.a) şi b) și art. 81, din Codul Muncii.

De asemenea, persoanele care au beneficiat de prima de instalare vor fi obligate să o restituie integral în cazul în care vor reveni la vechiul domiciliu pe parcursul celor 12 luni de angajare.

Prin actul normativ 250/2013 sunt evidenţiate şi categoriile de şomeri care nu vor beneficia de aceste prime de mobilitate:

  1. cei care au mai beneficiat de una dintre cele două prime în ultimele 36 de luni anterioare solicitării

  2. cei care încheie contracte de muncă cu angajatorii pentru care au mai lucrat în ultimii 2 ani

  3. absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia de a-i angaja şi absolvenţii facultăţilor de medicină, medicină dentară, farmacie, care la data solicitării primelor de mobilitate au promovat concursul naţional de rezidenţiat conform legii

  4. persoanele a căror indemnizaţie de şomaj a fost suspendată în baza art.45 alin.1, lit.c), sau încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit.a), ca urmare a modificării duratei contractului individual de muncă

Aceste reglementări au fost introduse ca un impuls pentru stimularea ocupării forţei de muncă pe piaţa muncii.