Persoanele aflate în concediu medical, vor fi verificate la domiciliu

În 26 aprilie a fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

În baza acestei ordonanţe acordarea concediilor medicale se va face în condiţii mult mai exigente, persoanele care solicită concediu medical urmând a fi verificate la domiciliu.

Citește articolul

În 26 aprilie a fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

În baza acestei ordonanţe acordarea concediilor medicale se va face în condiţii mult mai exigente, persoanele care solicită concediu medical urmând a fi verificate la domiciliu.

În 26 aprilie a fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

În baza acestei ordonanţe acordarea concediilor medicale se va face în condiţii mult mai exigente, persoanele care solicită concediu medical urmând a fi verificate la domiciliu.

De asemenea, medicii care eliberează certificate de concediu ilegale vor fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 5.000 lei şi 10.000 de lei şi sunt prevăzute măsuri prin care se reduc termenele după care se pot prelungi concediile medicale. Potrivit OUG nr. 36/2010, verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată se efectuează de către plătitorii de indemnizaţii, însoţiţi, dacă este cazul, de un reprezentant al poliţiei, avându-se în vedere programul individual de recuperare recomandat de către medicul specialist.

Pentru persoanele aflate în încapacitate temporară de muncă care refuză verificarea prezenţei, plata indemnizaţiilor încetează de la data la care s-a constatat acest fapt, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare ale ordonanţei de urgenţă.

Actul normativ mai prevede că pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. să îndeplinească stagiul minim de cotizare;
  2. să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
  3. să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, dupa caz, în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea exercitării verificarii de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.”

Totodată, ordonanţa de urgenţă prevede şi creşterea cuantumului amenzilor pentru cei care nu respectă prevederile legale în acordarea concediilor medicale. Astfel, refuzul nejustificat de plată a îndemnizaţiilor, calculul şi plata eronate a acestora se vor sancţiona cu amenzi cuprinse între 2.500 lei şi 5000 lei, dublu faţă de cuantumul prezent.

Deasemenea, eliberarea certificatelor de concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare se va sancţiona cu amenzi cuprinse între 5.000 lei şi 10.000 de lei. Reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate vor avea obligaţia de a verifica modul de eliberare a acestor certificate.

O altă noutate o reprezintă prelungirea concediului care se va putea face începand cu a 61-a zi, faţă de cea de-a 91 zi cum era prevăzut în legislatia veche. Concediul se va putea prelungi de către medicul specialist pâna la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Actul normativ prevede, şi exceptii. În acest sens, sunt specificate o serie de afecţiuni exceptate, pentru care se acordă certificate de concediu medical pentru perioade stabilite, altele decât cele care se încadrează la afecţiunile comune. Potrivit actului normativ, durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.

În OUG nr. 36/2010 se menţionează de asemenea că certificatele de concediu medical eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se depun la casele de asigurări de sănătate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Normele de aplicare ale ordonanţei urmează să fie aprobate în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a acesteia.