Părinții singuri nu vor putea fi obligați să presteze muncă de noapte

Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează, precum și persoana singură din familia monoparentală nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Citește articolul

Modificarea a fost făcută prin Legea 161 din 29.05.2024, a fost publicată în Monitorul Oficial din 31.05.2024 și se aplică începând cu 3.06.2024.


Mai exact, la articolul 128 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează, precum și persoana singură din familia monoparentală nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Până acum, Codul muncii prevedea că nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează, dar nici tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Practic, prin această lege, se specifică că nici persoanele singure din familiile monoparentale nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.
Menționăm, cu această ocazie, că :

 

• munca prestată între orele 22:00 – 6:00 este considerată muncă de noapte
• durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăși o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal
• salariatul de noapte reprezintă, după caz:
a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;
b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.