Noutăți privind ordinul de plată multiplu electronic

Începand cu 21 aprile atât instituțiile publice cât și operatorii economici care prin natura activității au deschise conturi la Trezorerie, vor putea utliza plata online, prin intermediul ordinului de plata multiplu electronic, din conturile deschise la unitațile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea. 

Noile prevederi se află în OMFP nr.1819/2020 și au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 279 din data de 3 aprilie 2020.

Citește articolul

Începand cu 21 aprile atât instituțiile publice cât și operatorii economici care prin natura activității au deschise conturi la Trezorerie, vor putea utliza plata online, prin intermediul ordinului de plata multiplu electronic, din conturile deschise la unitațile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea. 

Noile prevederi se află în OMFP nr.1819/2020 și au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 279 din data de 3 aprilie 2020.

Începand cu 21 aprile atât instituțiile publice cât și operatorii economici care prin natura activității au deschise conturi la Trezorerie, vor putea utliza plata online, prin intermediul ordinului de plata multiplu electronic, din conturile deschise la unitațile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea. 

Noile prevederi se află în OMFP nr.1819/2020 și au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 279 din data de 3 aprilie 2020.

Formularul Ordin de plată multiplu electronic (OPME) poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Sistemul național de raportare Forexebug – Informații publice – Formulare sau poate fi pus la dispoziție de către unitațile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul Ordin de plată multiplu electronic (OPME) se completează și se depune on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug de catre instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului Depunere declaratii de către operatorii economici și alte entități decat instituții publice. Operatorii economici și alte entități decât instituții publice pot utiliza OMPE începând cu data de 21 aprilie 2020. Recipisele aferente depunerii si validării/respingerii OMPE se vizualizează prin Spațiul Privat Virtual (SPV), sectiunea: “Mesaje”.

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este prevăzut cu două spații pentru semnătura electronică, însă persoanele juridice, altele decât instituțiile publice, semnează doar cu o singură semnătură – semnătura electronică a persoanei care, potrivit legislației în vigoare, are competența de a efectua plăți și este înregistrată în Spațiul privat virtual (SPV). 

Persoanele din cadrul entităților, care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), trebuie să fie înrolate în Spațiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia. Totodată, persoana în cauză trebuie să figureze în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea.

Cum se fac verificările?

  • Verificarea corespondenței dintre semnătura electronică aplicată în rubrica «Semnatura 1» pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) și cea aprobată prin specimenul de semnături depus la unitațile Trezoreriei Statului se realizează automat potrivit instrucțiunilor și aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare în funcție de codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al persoanei respective și corespondența acestuia cu codul de identificare fiscală al platitorului.
  • Operatorii economici si alte entități care au aprobate în fișa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) cu semnatura 1 și semnatura 2 pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plațile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături și depun la unitatea Trezoreriei Statului o nouă fișa a specimenelor de semnături în aceste condiții. 
  • La efectuarea plăților, Trezoreria verifică în mod automat semnătura pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) cu cea aprobată prin specimenul de semnături. Nepotrivirea semnăturilor conduce la respingerea ordinului de plată.

Ce limitări există?

Actul normativ mai prevede că ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este utilizat numai de către entitățile care semnează cu o singură semnătură electronică. În cazul în care politica de plăți a entității este ca ordinul de plată să fie semnat cu 2 semnături electronice, se va utiliza ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).