Noutăți în Codul de Procedură Fiscală

În luna iulie a fost publicată Legea 207/2015 privind noul Cod de Procedură Fiscală aplicabil de la 1 ianuarie 2016. Astfel:

Citește articolul

În luna iulie a fost publicată Legea 207/2015 privind noul Cod de Procedură Fiscală aplicabil de la 1 ianuarie 2016. Astfel:

În luna iulie a fost publicată Legea 207/2015 privind noul Cod de Procedură Fiscală aplicabil de la 1 ianuarie 2016. Astfel:

  • Se reduce nivelul dobânzii de întârziere la 0,02% (de la 0,03%) pe fiecare zi de întârziere, iar penalitățile de întârziere sunt, reduse la 0,01% (de la 0,02%) pe fiecare zi de întârziere. Majorările de întârziere (datorate pentru obligații către bugetele locale) sunt reduse la 1% (în prezent 2%) pe fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere.
  • Aparte conceptul de penalitate de nedeclarare. Nivelul acesteia este de 0,08% pe zi din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere. Aceasta se reduce, la cererea contribuabilului, cu 75%, dacă obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată sau compensare ori sunt eșalonate la plată, în condițiile legii. Penalitatea de nedeclarare se aplică doar creanțelor fiscale ce se nasc după data de 1 ianuarie 2016.
  • Se diminuează durata efectuării inspecției fiscale pentru contribuabilii mici la 45 de zile. Este introdusă obligația organului fiscal de a finaliza controlul fiscal într‐o perioadă de maxim dublul perioadei prevăzute ca durată a controlului fiscal. În caz contrar, inspecția fiscală încetează fără emiterea unor acte de impunere. Totuși, organul fiscal poate relua inspecția, cu aprobarea organului ierarhic superior, o singură dată pentru aceeași perioadă și aceleași obligații fiscale.
  • Termenul în care contribuabilii pot formula un punct de vedere cu privire la proiectul raportului de inspecție fiscală va creste de la 3 la 5 zile lucrătoare pentru contribuabilii mici și mijlocii și respectiv 7 zile lucrătoare pentru marii contribuabili. O noutate este și posibilitatea de a solicita majorarea acestui termen.
  • Termenul de formulare a contestațiilor fiscale este mărit de la 30 la 45 zile. O noutate prevăzută de noul Cod de Procedură Fiscală este posibilitatea susținerii unei contestații în formă orală în fața organului competent cu soluționarea acesteia, situație în care se va convoca și organul fiscal emitent.
  • Posibilitatea compensării creanțelor fiscale este extinsă și la nivelul grupului fiscal. Astfel, se poate solicita compensarea TVA de rambursat înregistrată la nivelul unui grup fiscal cu obligațiile fiscale ale membrilor grupului fiscal.
  • Este implementat principiul ”in dubio contra fiscum”. Conform acestuia, neclaritățile din lege trebuie interpretate în favoarea contribuabililor.

Noul Cod de procedură fiscală intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 și se va aplica pentru procedurile de administrare începute după intrarea in vigoare a acestuia. Creanțelor fiscale născute și procedurilor administrative inițiate înainte de 1 ianuarie 2016 le sunt aplicabile prevederile legale anterioare.