deRainfall mai 20, 2009

Noi taxe şi mai puţine deductibilităţi – ultimele modificări ale Codului fiscal

Începând cu 1 mai 2009 au intrat în vigoare câteva modificări importante ale Codului Fiscal, prin intermediul Ordonanţei de Urgenţă 34/2009. Redăm în continuare principalele noutăţi introduse aceasta.

Introducerea impozitului forfetar

Una din principalele noutăţi aduse de OUG 34/2009 o reprezintă introducerea unei noi categorii de impozitare şi anume impozitul forfetar.

În acest sens a fost instituită obligativitatea contribuabililor persoane juridice romane, plătitoare de impozit pe profit, de a determina impozitul trimestrial prin compararea impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim forfetar trimestrial si plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.

Pentru aplicarea impozitului forfetar, sumele corespunzatoare impozitului minim, stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:

Citește articolul

Începând cu 1 mai 2009 au intrat în vigoare câteva modificări importante ale Codului Fiscal, prin intermediul Ordonanţei de Urgenţă 34/2009. Redăm în continuare principalele noutăţi introduse aceasta.

Introducerea impozitului forfetar

Una din principalele noutăţi aduse de OUG 34/2009 o reprezintă introducerea unei noi categorii de impozitare şi anume impozitul forfetar.

În acest sens a fost instituită obligativitatea contribuabililor persoane juridice romane, plătitoare de impozit pe profit, de a determina impozitul trimestrial prin compararea impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim forfetar trimestrial si plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.

Pentru aplicarea impozitului forfetar, sumele corespunzatoare impozitului minim, stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:

Începând cu 1 mai 2009 au intrat în vigoare câteva modificări importante ale Codului Fiscal, prin intermediul Ordonanţei de Urgenţă 34/2009. Redăm în continuare principalele noutăţi introduse aceasta.

Introducerea impozitului forfetar

Una din principalele noutăţi aduse de OUG 34/2009 o reprezintă introducerea unei noi categorii de impozitare şi anume impozitul forfetar.

În acest sens a fost instituită obligativitatea contribuabililor persoane juridice romane, plătitoare de impozit pe profit, de a determina impozitul trimestrial prin compararea impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim forfetar trimestrial si plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.

Pentru aplicarea impozitului forfetar, sumele corespunzatoare impozitului minim, stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:

Venituri totale anuale RON

Impozit minim anual RON

0-52.000 2.200
52.001-215.000 4.300
215.001-430.000 6.500
430.001-4.300.000 8.600
4.300.001-21.500.000 11.000
21.500.001-129.000.000 22.000
Peste 129.000.001 43.000

Impozitul de plata pentru trimestrul II al anului 2009 se determina prin compararea impozitului pe profit datorat la sfarsitul trimestrului II 2009 cu impozitul forfetar minim anual recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 Mai – 30 Iunie 2009.

Pentru determinarea impozitului datorat pentru trimestrele III si IV se compara impozitul pe profit datorat la sfârşitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual recalculat corespunzator pentru trimestrul respectiv.

În situatia în care impozitul forfetar este mai mare decât impozitul pe profit datorat atunci contribuabilul are obligaţia de a plăti impozitul minim forfetar.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Sunt de asemenea supuse impozitului forfetar şi microintreprinderile, impozitul aplicându-se şi pentru acestea în situaţia în care impozitul pe venit rezultat prin aplicarea cotei de 3% asupra veniturilor totale din care se scad veniturile exceptate, este mai mic decât impozitul minim anual din tabelul de mai sus. În acest caz microintreprinderile sunt obligate la plata impozitului minim anual.

Impozitul pe veniturile societăţilor nou înfiinţate

Societăţile nou înfiinţate, pentru anul fiscal în curs nu intra sub incidenţa acestor prevederi şi sunt obligate la calculul impozitului pe profit conform prevederilor Codului Fiscal.

Deductibilitatea cheltuielilor privind vehiculele rutiere

Prin OUG 34 /2009 au fost introduse limite pentru deductibilitatea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere şi administrare a societăţilor. Cheltuielile din această categorie sunt considerate deductibile doar pentru cel mult un autoturism aferent fiecarei persoane cu atributii de conducere, pentru celelalte autoturisme aceste cheltuieli fiind considerate nedeductibile.

Tot OUG 34 /2009 introduce şi limite pentru deductibilitatea cheltuielilor cu combustibilii auto pentru perioada Mai 2009- Decembrie 2010, fiind considerate nedeductibile cheltuielile cu combustibilul în cazul utilizării pentru vehiculele rutiere care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului.

Sunt considerate însă în continuare deductibile cheltuielile privind combustibilul , respectiv TVA-ul la achiziţie pentru vehicule rutiere motorizate care se incadreaza in urmatoarele categorii:

  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
  2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
  3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.

Reglementări privind TVA

Pentru vehiculele menţionate în paragraful anterior nu se poate deduce TVA-ul aferent achiziţionării acestora şi nici TVA-ul aferent combustibilului.

Se deduce TVA-ul pentru ratele de leasing si valoarea reziduala in cazul autoturismelor achizitionate prin leasing financiar. De asemenea se deduce TVA-ul si in cazul chiriilor platite în cadrul leasingului operational.

Nerecunoasterea fiscala a rezervelor din reevaluare

O altă noutate introdusă de OUG 34/2009 constă în faptul că rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuate după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau a cheltuielilor privind activele cedate sau casate, se vor impozita concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe reevaluate.

Taxarea societăţilor aflate în inactivitate temporara înscrisa în Registrul Comerţului

Societăţile comerciale care erau în inactivitate temporara înscrisa în Registrul Comertului înainte de data de 1 Mai 2009 nu sunt supuse impozitului forfetar.

În situaţia în care societăţile comerciale intră în inactivitate temporara în cursul anului, acestea vor fi supuse impozitului forfetar pentru perioada cuprinsă între începutul anului şi data când societatea înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului cererea de inscriere de menţiuni.

În situaţia în care perioada de inactivitate temporară încetează în cursul anului, societăţile comerciale aplică reglementările privind impozitul forfetar de la data încetării inactivităţii temporare, corespunzator cu perioada din an ramasă până la 31 decembrie.