Noi soluții pentru protejarea angajaților – flexibilizarea relațiilor de muncă

În contextul creat de pandemia de coronavirus (COVID19), angajatorii au un rol major în reducerea riscului de contaminare a angajaților cu noul virus gripal.

Exceptând implementarea unor măsuri suplimentare pentru igienă și informarea corectă a angajaților privind modul în care se pot proteja, companiile pot adopta, în cadrul relațiilor de muncă, soluții care să flexibilizeze programul de muncă și felul muncii.

Decalarea programului de muncă

Una dintre măsuri poate fi decalarea programului de muncă, așa cum recomanda secretarul de stat Raed Arafat, la mijlocul săptămânii trecute.

Citește articolul

În contextul creat de pandemia de coronavirus (COVID19), angajatorii au un rol major în reducerea riscului de contaminare a angajaților cu noul virus gripal.

Exceptând implementarea unor măsuri suplimentare pentru igienă și informarea corectă a angajaților privind modul în care se pot proteja, companiile pot adopta, în cadrul relațiilor de muncă, soluții care să flexibilizeze programul de muncă și felul muncii.

Decalarea programului de muncă

Una dintre măsuri poate fi decalarea programului de muncă, așa cum recomanda secretarul de stat Raed Arafat, la mijlocul săptămânii trecute.

În contextul creat de pandemia de coronavirus (COVID19), angajatorii au un rol major în reducerea riscului de contaminare a angajaților cu noul virus gripal.

Exceptând implementarea unor măsuri suplimentare pentru igienă și informarea corectă a angajaților privind modul în care se pot proteja, companiile pot adopta, în cadrul relațiilor de muncă, soluții care să flexibilizeze programul de muncă și felul muncii.

Decalarea programului de muncă

Una dintre măsuri poate fi decalarea programului de muncă, așa cum recomanda secretarul de stat Raed Arafat, la mijlocul săptămânii trecute.

Practic în firmele care au mai mult de 99 de angajați, programul de lucru ar putea începe la ore diferite, respectiv 8:00, 9:00 și 10:00, astfel încât să fie evitată aglomerația în mijloacele de transport în comun. Măsura este deocamdată opțională pentru agenții economici din mediul privat, dar este obligatorie pentru instituțiile publice, în perioada 12-31 martie 2020, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția epidemiei.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a făcut o serie de recomandări companiilor în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus.

Astfel companiile pot stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariaților, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.

Mutarea temporară a locului de muncă la domiciliu

O altă măsură ce poate fi adoptată este modificarea temporară a locului de muncă, la domiciliul salariatului, în conformitate cu prevederile art. 108-110 din Codul Muncii, unilateral sau prin acordul părților, cu precizarea în mod expres în decizia sau, dupa caz, în actul adițional de modificare a locului de muncă, a următoarelor elemente:

 • faptul că salariatul lucrează de la domiciliu
 • perioada în care se aplică această măsură
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului sau și modalitatea concretă de realizare a controlului
 • obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează

În această situație, angajatorul are obligația de a asigura instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Telemunca

Pentru domeniile de activitate în care se pretează, angajatorii pot adopta soluția desfășurării activității prin telemuncă. În acest caz este necesară încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 81/ 2018 privind reglementarea activității de telemuncă. Telemunca este posibilă atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul, presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.

De reținut că actul adițional trebuie să conțină următoarele elemente:  

 • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă 
 • perioada și/sau zilele în care telesalariatul iși desfașoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator 
 • locul/locurile desfașurării activității de telemuncă, convenite de parți 
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului 
 • modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat 
 • responsabilitățile părților convenite în functie de locul/locurile desfășurării activitații de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă 
 • obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, dupa caz
 • obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi 
 • condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.
 

Măsuri în caz de carantină sau contaminare 

Ministerul Muncii a precizat deasemenea, că în cazul în care se va institui carantina sau în caz de forță majoră, contractul individual de muncă se va suspenda de drept, în conformitate cu prevederile art. 50 lit.c) si f) din Codul Muncii. 


În cazul în care un lucrător al companiei este confirmat cu COVID19, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligația să informeze lucrătorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină și izolare la domiciliu.