deRainfall ianuarie 25, 2010

Noi reglementări privind înregistrarea contractelor individuale de muncă

Potrivit legislaţiei în vigoare, angajatorii sunt obligaţi să înregistreze contractele individuale de muncă la Inspectoratele Teritoriale de Muncă şi să le transmită la Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în termen de 20 de zile calendaristice de la încheiere.

Însă, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale, Ministerul Muncii a dispus prin HG nr. 37/2010 publicată în 20 ianuarie 2010 că angajatorii vor fi obligaţi să înregistreze în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor contractele de muncă ale angajaţilor şi datele de identificare ale salariaţilor – nume, prenume, CNP, data angajării, funcţia, tipul contractului – cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Acesta trebuie transmis online sau prezentat la ITM tot în aceeaşi dată, fiind eliminat termenul de 5 zile acordat angajatorilor pentru a comunica la Inspectoratele Teritoriale de Muncă orice nouă angajare.

Citește articolul

Potrivit legislaţiei în vigoare, angajatorii sunt obligaţi să înregistreze contractele individuale de muncă la Inspectoratele Teritoriale de Muncă şi să le transmită la Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în termen de 20 de zile calendaristice de la încheiere.

Însă, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale, Ministerul Muncii a dispus prin HG nr. 37/2010 publicată în 20 ianuarie 2010 că angajatorii vor fi obligaţi să înregistreze în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor contractele de muncă ale angajaţilor şi datele de identificare ale salariaţilor – nume, prenume, CNP, data angajării, funcţia, tipul contractului – cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Acesta trebuie transmis online sau prezentat la ITM tot în aceeaşi dată, fiind eliminat termenul de 5 zile acordat angajatorilor pentru a comunica la Inspectoratele Teritoriale de Muncă orice nouă angajare.

Potrivit legislaţiei în vigoare, angajatorii sunt obligaţi să înregistreze contractele individuale de muncă la Inspectoratele Teritoriale de Muncă şi să le transmită la Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în termen de 20 de zile calendaristice de la încheiere.

Însă, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale, Ministerul Muncii a dispus prin HG nr. 37/2010 publicată în 20 ianuarie 2010 că angajatorii vor fi obligaţi să înregistreze în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor contractele de muncă ale angajaţilor şi datele de identificare ale salariaţilor – nume, prenume, CNP, data angajării, funcţia, tipul contractului – cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Acesta trebuie transmis online sau prezentat la ITM tot în aceeaşi dată, fiind eliminat termenul de 5 zile acordat angajatorilor pentru a comunica la Inspectoratele Teritoriale de Muncă orice nouă angajare.

În caz contrariu, hotărârea prevede o amendă de 1500 lei pentru fiecare contract neînregistrat în REVISAL anterior începerii activităţii, fără ca valoarea cumulată a amenzii să depăşească 20000 lei, respectiv stabilirea amenzii de 3500 – 5000 lei pentru completarea Registrului cu date eronate.

Acelaşi act normativ prevede obligativitatea înregistrării în Registru a datei şi temeiului încetării contractului individual de muncă la aceeaşi dată la care încetează contractul individual de muncă.

Prevederile Hotărârii aprobate de Guvern vor intra în vigoare la zece zile de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial, adică în data de 29 ianuarie 2010.

Ce este important de reţinut este că termenul de 20 de zile calendaristice pentru înregistrarea fizică a contractului individual de muncă la inspectorii ITM se păstrează în continuare, şi că modificările legislative vizează doar transmiterea contractelor de muncă spre Registrul de Evidenţă al Salariaţilor.