deRainfall octombrie 28, 2008

Noi modificări ale Codului Fiscal în 2009

Conform Ministerului Economiei şi Finanţelor, începând din 2009, Codul Fiscal va suferi modificări legislative cu referire la:

TVA

Persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA (şi în special persoanele fizice) şi care achiziţionează intracomunitar mijloace de transport noi vor fi obligate să plătească TVA în România pentru aceste achiziţii înainte de înmatricularea mijlocului de transport nou, fără această dovadă nefiind posibilă înmatricularea în România a mijlocului de transport.

Citește articolul

Conform Ministerului Economiei şi Finanţelor, începând din 2009, Codul Fiscal va suferi modificări legislative cu referire la:

TVA

Persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA (şi în special persoanele fizice) şi care achiziţionează intracomunitar mijloace de transport noi vor fi obligate să plătească TVA în România pentru aceste achiziţii înainte de înmatricularea mijlocului de transport nou, fără această dovadă nefiind posibilă înmatricularea în România a mijlocului de transport.

Conform Ministerului Economiei şi Finanţelor, începând din 2009, Codul Fiscal va suferi modificări legislative cu referire la:

TVA

Persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA (şi în special persoanele fizice) şi care achiziţionează intracomunitar mijloace de transport noi vor fi obligate să plătească TVA în România pentru aceste achiziţii înainte de înmatricularea mijlocului de transport nou, fără această dovadă nefiind posibilă înmatricularea în România a mijlocului de transport.

Până în prezent TVA se plătea până pe 25 a lunii următoare achiziţiei intracomunitare şi nu se solicita la înmatriculare dovada plăţii.

Accize

Operatorii economici care comercializează în sistem en detail produse energetice pentru care se datorează accize, de tipul carburanţilor şi combustibil pentru încălzire, sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială.

Această măsură a fost luată pentru monitorizarea activităţii de comercializare a produselor energetice de la producător şi importator până la consumatorul final.

Impozite şi taxe locale

  1. Modificările legislative se referă la faptul că taxele extrajudiciare de timbru constituie venit la bugetele locale, după deducerea contravalorii cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
  2. Tot conform noilor modificări legislative s-a extins perioada de la 5 luni la 6 luni pentru reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele juridice care prestează servicii turistice.

Asigurările voluntare de sănătate

Pragul de deductibilitate pentru asigurările voluntare de sănătate se va majora de la 200 euro la 250 euro, ca o măsură pentru stimularea investiţiilor în capitalul uman.

Contribuţiile la sistemul de pensii facultative

Pentru aplicarea Pilonului III de pensii private, s-au adoptat măsuri noi care vizează majorarea limitei de deductibilitate a contribuţiilor la sistemul de pensii facultative din veniturile din salarii, de la 200 euro la 400 euro precum şi deducerea cheltuielilor efectuate, în numele angajaţilor, de către angajator, la nivelul de 400 euro.