Modificările operațiunilor în numerar, aduse de legea 70/2015

Legea nr. 70/2015 privind limitarea încasărilor şi plăţilor în numerar intră în vigoare la data de 09.05.2015. Aceasta reglementează operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, PFA-uri, intreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfaşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la şi către oricare dintre aceste categorii denumite entităţi. Operaţiunile mai sus menţionate se vor efectua doar prin instrumente de plată fără numerar, cu următoarele excepţii:

Citește articolul

Legea nr. 70/2015 privind limitarea încasărilor şi plăţilor în numerar intră în vigoare la data de 09.05.2015. Aceasta reglementează operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, PFA-uri, intreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfaşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la şi către oricare dintre aceste categorii denumite entităţi. Operaţiunile mai sus menţionate se vor efectua doar prin instrumente de plată fără numerar, cu următoarele excepţii:

Legea nr. 70/2015 privind limitarea încasărilor şi plăţilor în numerar intră în vigoare la data de 09.05.2015. Aceasta reglementează operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, PFA-uri, intreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfaşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la şi către oricare dintre aceste categorii denumite entităţi. Operaţiunile mai sus menţionate se vor efectua doar prin instrumente de plată fără numerar, cu următoarele excepţii:

 • încasările de la entităţile de mai sus vor fi limitate la un plafon zilnic de 5.000 ron de la o pesoană , iar plăţile către aceste persoane, la un plafon zilnic de 5.000 ron pentru o persoană, dar nu mai mult de 10.000 ron pe zi
 • încasările efectuate de magazinele cash&carry de la entităţile de mai sus vor fi limitate la un plafon zilnic de 10.000 ron de la o persoană şi plăţile către acest tip de magazine vor putea fi efectuate in limita unui plafon zilnic total de 10.000 ron
 • sunt interzise fragmentările încasărilor de la beneficiari pentru facturile a căror valoare depăşeşte 5.000 ron, respectiv 10.000 ron pentru magazinele cash & carry, precum şi fragmentările facturilor care depăşesc aceste valori. De asemenea sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii a căror facturi depăşesc valorile de 5.000 ron, respectiv 10.000 ron pentru magazinele de tip cash & carry. Facturile care depăşesc aceste valori pot fi achitate în numerar în limita celor 5.000 / 10.000 ron, diferenţa putând fi achitată doar prin instrumente de plată fără numerar.
 • în cazul acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic prevăzut mai sus (5.000 ron /persoană, dar nu mai mult de 10.000 ron/zi )

În cazul operaţiunilor între entităţile enumerate mai sus şi persoanele fizice, acestea vor fi restricţionate astfel:

 • încasările în numerar efectuate de aceste entităţi de la pesoane fizice (cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea livrărilor de bunuri sau sevicii) se vor face în limita unui plafon zilnic de 10.000 ron de la o persoană
 • sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană pentru aceste operaţiuni care depăşesc 10.000 ron , precum şi fragmentarea acestor tranzacţii
 • nu se aplică aceste prevederi în cazul livrărilor de bunuri şi sevicii cu plata în rate, în condiţiile în care există contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii
 • plăţile în numerar efectuate de entităţile prezentate mai sus către persoane fizice reprezentând achiziţii de bunuri sau servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi, precum şi restiuiri de împrumuturi sau alte finanţări, se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 ron către o persoană, fiind interzise fragmentările pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 ron.

Nu se aplică aceste plafoane în următoarele cazuri:

 • depuneri de numerar in conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată (autorizate de BNR), inclusiv in automatele de încasări numerar
 • plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor prevăzute pentru plata transporului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe durata deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens
 • plata în numerar a taxelor, impozitelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor datorii către bugetul general consolidat al statului
 • retragerea de numerar din conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată (autorizate de BNR) în vederea plăţii salariilor şi a altor drepturi de pesonal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plată către persoane fizice (altele decât achiziţii de bunuri sau servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi, precum şi restiuiri de împrumuturi sau alte finanţări )
 • transferul de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată, cu condiţia ca acestea să fie autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru UE, iar aceste sume să fie notificate către BNR potrivit legii.