Modificări la Legea 19/2020 privind acordarea de zile libere parinților pentru supravegherea copiilor

În Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020 a fost publicată Hotărârea pentru aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, hotărâre care aduce o serie de modificari și completări importante legii (detalii despre prevederile inițiale găsiți aici, iar despre primele completări aduse, găsiți aici). Astfel ultimele modificări vizează urmptoarele aspecte:

Citește articolul

În Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020 a fost publicată Hotărârea pentru aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, hotărâre care aduce o serie de modificari și completări importante legii (detalii despre prevederile inițiale găsiți aici, iar despre primele completări aduse, găsiți aici). Astfel ultimele modificări vizează urmptoarele aspecte:

În Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020 a fost publicată Hotărârea pentru aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, hotărâre care aduce o serie de modificari și completări importante legii (detalii despre prevederile inițiale găsiți aici, iar despre primele completări aduse, găsiți aici). Astfel ultimele modificări vizează urmptoarele aspecte:

 • Se stabilește care sunt zilele lucrătoare pentru care părinții vor primi indemnizație. Plata se va face pentru zilele lucratoare până la încetarea stării de urgență, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare;
 • Facilitatea va fi acordată doar unui parinte, la cererea acestuia însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că nu beneficiază de acest drept, că nu este în concediu de odihnă sau în concediu fără plată precum și de copia certificatului de naștere al copilului/copiilor;
 • Angajatorul este cel care face plata indeminizației în cuantum de 75% din salariul de bază al angajatului, dar nu mai mult de 75% din caștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
 • Pentru decontarea sumelor platite cu acest titlu, angajatorul trebuie să depună o cerere la AJOFM, cerere însoțită de o serie de documente:
  • lista angajaților care au beneficiat de facilitate
  • indemnizația acordată, copie dupa statele de plată
  • declaratia pe propria răspundere a angajatorului
  • dovada plații contribuțiilor;
 • Documentele se trimit prin poșta electronică (sau în orice alt mod) în termen de cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației;
 • Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile de la data înregistrării documentelor.
 • Un aspect important de menționat este că, angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă încasată efectiv de către părinte, nu și contribuțiile și impozitele aferente indemnizației.

Așadar, principalele modificări aduse formei anterioare a facilității sunt din păcate în dezavantajul companiilor, respectiv vizează faptul că decontarea se face doar pentru indemnizația netă, toate taxele urmând a fi suportate de angajator, respectiv că trermenul de decontare a sumelor a crescut de la 30 la 60 de zile. 

În 30 martie 2020, printr-o nouă Ordonanță de Urgență au fost aduse alte două modificări la art. 3 din Legea 19/2020 și anume:

 • alin. (2) prevede că indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății de contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
 • alin.(5) prevede că impozitele și contribuțiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plata contribuției asiguratorii pentru muncă aferente indemnizației, se suportă de angajator în condițiile prevăzute de Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare.