Modificări la concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului

Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012. Legea modifică 4 acte normative şi anume: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, Ordonanţa de Urgenţa nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Citește articolul

Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012. Legea modifică 4 acte normative şi anume: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, Ordonanţa de Urgenţa nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012. Legea modifică 4 acte normative şi anume: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, Ordonanţa de Urgenţa nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Referitor la concediu de creştere a copilului, respectiv indemnizaţia aferentă, noua lege modifică, în acest sens, 2 acte normative: OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizatia lunară pentru creşterea copiilor. Totodată, pe lângă modificările legate de cuantumul ajutorului, Legea nr. 166/2012 aduce schimbări şi în ceea ce priveşte obligaţia beneficiarilor de a-şi achita taxele şi impozitele.

Astfel, începând cu luna octombrie 2012, se majorează indemnizaţia de creştere a copilului de la 75% la 85% din venitul net.

Ca şi în cazul persoanelor care beneficiază de ajutor social, şi beneficiarii indemnizaţiei de creştere a copilului au obligatia de a-şi achita taxele şi impozitele. Noul act normativ exceptează însă de la această obligaţie persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii. Până în prezent, nu existau excepţii de la regula achitarii obligaţiei fata de bugetul local.

Totodată, și în aceste cazuri, termenul de achitare a plăţilor s-a majorat până la data 31 martie a fiecărui an (față de 31 ianuarie cât era până în prezent), astfel încat suspendarea indemnizaţiei în caz de neplată a taxelor locale va putea fi dispusă de către Primar doar începând cu luna aprilie.

Potrivit noului act normativ, prevederile referitoare la venitul minim garantat, precum şi la majorarea indemnizaţiei de creştere a copilului se aplică chiar din această lună, inclusiv pentru persoanele ale căror drepturi au fost stabilite până la această dată.

Legea va intra în vigoare la 14 octombrie 2012.

Persoanele care, la data intrării in vigoare a noilor prevederi se află în cele 4 luni de concediu fără plată pentru creşterea copilului sau care au finalizat acest concediu, dar copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap, au dreptul la concediu pentru creşterea copilului şi indemnizaţia aferentă, de la data depunerii cererii. Angajatorii vor fi obligaţi să aprobe concediul pentru creşterea copilului, în caz contrar fiind sancţionaţi.