Modificări la acordarea concediului și a indemnizației de creștere a copilului începând cu 2023

Ordonanța transpune o serie de prevederi adoptate la nivel European, astfel că modificările vizează repartizarea echitabilă a responsabilităților de îngrijire a copilului între bărbați și femei.

Citește articolul

Ordonanța de urgență nr. 164 din 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul oficial nr. 1173 din 7.12.2022, aduce modificări referitoare la acordarea concediului și a indemnizației de creștere a copilului începând cu 2023.

Ordonanța transpune o serie de prevederi adoptate la nivel European, astfel că modificările vizează repartizarea echitabilă a responsabilităților de îngrijire a copilului între bărbați și femei, asigurarea unui echilibru între viața profesională și cea privată a acestora și creșterea posibilității ca părintele care nu a solicitat inițial concediu pentru creșterea copilului să își exercite acest drept.

Principalele modificări și completări aduse de Ordonanța de urgență nr. 164 din 29 noiembrie 2022 se referă la:

 • extinderea perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale (cu alte cuvinte, „luna tatălui” se dublează);
 • dacă ambii părinți îndeplinesc cerințele de acordare a concediului pentru creșterea copilului, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, acesta se acordă astfel încât:

a) cel puțin 2 luni de concediu pentru creșterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat inițial acordarea acestui drept;

b) în situația în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului pentru cel puțin 2 luni, deși îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia

 • recalcularea cuantumului indemnizației în cazul obținerii unor venituri suplimentare, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, din hotărâri judecătorești/adeverințe sau acte de rectificare a veniturilor;
 • suspendarea sau încetarea plății indemnizației de creștere copil în cazul în care certificatul de încadrare în grad de handicap expiră în perioada concediului de creștere a copilului;

 

 • introducerea unei perioade de preaviz de cel puțin 10 zile pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când își exercită dreptul la concediu și Indemnizație, înainte de finalizarea concediului de maternitate sau înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, printr-o cerere, pe suport de hârtie sau electronic, în care precizează perioada
  preconizată a concediului pentru creșterea copilului; în cazul în care persoana îndreptăţită nu precizează în cererea de acordare a concediului perioada preconizată, angajatorul aprobă cererea pentru perioada maximă a concediului pentru creşterea copilului,
 • în cazul persoanei îndreptățite care are calitatea de salariat şi care se întoarce la activitatea profesională, aceasta are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu
 • menținerea, până la sfârșitul concediului de creștere a copilului, a condițiilor de încadrare și a drepturilor salariale avute la începutul concediului sau dobândite pe parcurs;
 • introducerea concediului și a indemnizației de acomodare, acordate părinților adoptatori, ca perioadă asimilată pentru dobândirea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și la indemnizația de creștere copil;
 • recunoașterea veniturilor din străinătate obținute simultan cu cele din țară (cu condiția să nu se suprapună perioadele de activitate și veniturile în decursul aceleiași luni);
 • suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil (deci 50% în plus la indemnizația mamei pentru fiecare copil). Majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizației pentru creșterea copilului. Aceeași măsură se va aplica și pentru sarcinile suprapuse, respectiv pentru mamele care nasc în perioada concediului de îngrijire copil.
 • indemnizația pentru creșterea copilului poate fi urmărită şi executată silit indiferent de natura creanțelor datorate de debitor, în limitele prevăzute de cadrul legal în materie.

Noile reglementări se aplică de la 1 ianuarie 2023, excepție fac reglementările privind majorarea de la o lună la două luni a perioadei de netransferabilitate între părinți, care se aplică atât pentru cererile depuse începând cu 1 ianuarie 2023, cât și pentru cele depuse anterior și nesoluționate până la această dată.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va actualiza Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe.