Modificări în acordarea concediului paternal

Legea concediului paternal nr. 210/1999, se modifică prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 845 din 29.08.2022 a OUG nr. 117.

Citește articolul

Legea concediului paternal nr. 210/1999, se modifică prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 845 din 29.08.2022 a OUG nr. 117.

Conform prevederilor legale din ordonanță, se majorează perioadele de acordare, astfel:

 • durata concediului paternal se majorează de la 5 la 10 zile lucrătoare;

 • în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut și atestatul de absolvire a cursului de puericultură (curs de metode de creștere și dezvoltare armonioasă a copiilor în primii ani de viață), indiferent când a fost obținut, durata concediului paternal se majorează cu 5 zile lucrătoare (anterior erau prevăzute 10 zile lucrătoare în cazul în care tatăl a obținut și atestatul de puericultură). În acest caz, măsura se aplică pentru fiecare nou-născut, nu doar o singură dată, cum era prevăzut anterior.

 • în cazul tatălui care satisface serviciul militar în termen, permisia se prelungește de la 7 la 10 zile lucrătoare.

Indemnizația pentru concediul paternal este suportată de angajator și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. Perioada concediului paternal constituie vechime în câmpul muncii și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.

Care este scopul concediului paternal?

Concediul paternal se acordă în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut și de a facilita concilierea vieții profesionale cu viața de familie în cazul lucrătorilor care sunt părinți. Prin această ordonanță, se face, de fapt, transpunerea Directivei europene nr. 1.158/2019 ce conține măsuri privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Cine are dreptul la acest concediu?

Se extind categoriile de lucrători  care pot beneficia de acest drept, astfel că, pe lângă persoanele angajate în baza unui raport de muncă sau de serviciu, au dreptul la concediu paternal și:

 • cei care desfășoară activitate pe baza unor contracte din activitate sportivă;

 • persoanele care desfășoară activitate pe baza unor convenții de muncă individuale în cadrul cooperativelor;

 • directorii care desfășoară activitate pe baza contractelor de mandate;

 • persoanele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management;

 • cei care ocupa o funcție de demnitate publica;

 • persoanele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management și de administrare în domeniul sănătății.

Se elimină astfel vechile prevederi care făceau trimitere la calitatea de asigurat a acestora în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.

Obligații și interdicții

Angajatorul are obligația:

 • de a aproba concediul paternal;

 • de a informa angajații cu privire la acest drept legal;

 • de a menține, pe toată durata concediului, acordarea drepturilor dobândite de lucrător anterior momentului acordării concediului paternal și a celor ce sunt în curs de a fi dobândite de lucrător la data la care începe concediul paternal, dar și de a le aplică și după încetarea acestuia.

Angajatorului îi este interzis:

 • aplicarea unui tratament mai puțin favorabil tatălui care a solicitat sau a efectuat concediul de paternitate;

 • dispunerea încetării rapoartelor de muncă în perioada în care lucrătorul se află în concediu paternal, excepție face concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului.

Nerespectarea dispozițiilor legale de către angajator constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul are obligația să adopte normele metodologice de aplicare.