deFlorina Babau octombrie 19, 2021

Modificarea Codul muncii prevede amenzi mai mari

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 117 publicată în Monitorul oficial din 5 octombrie 2021, au fost făcute modificări la Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Citește articolul

Definirea și sancționarea ”muncii sub-declarate”: ”În sensul prezentei legi, muncă sub-declarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale.” este una dintre primele prevederi ale acestei ordonanțe și a fost reglementată drept contravenție. Fapta de a acorda un salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată a salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale va fi sancționată cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei.

Munca nedeclarată a fost redefinită prin primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă (și nu ”în afara programului de lucru”) stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, iar valoarea sancțiunii a fost mărită. Astfel, primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial va fi sancționată cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 de lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Depășirea, cu mai mult de o lună, a termenului stabilit în contract pentru plata salariului a fost sancționată: ”Încălcarea de către angajator a obligației prevăzute (…) cu mai mult de o lună de la termenul de plată a salariului stabilit în contractul individual de muncă va fi sancționată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă”. Această prevedere a unei sancțiuni pentru neplata salariului într-un interval de o lună față de termenul stabilit în contractul individual  de muncă este nouă și vine în sprijinul angajatului care se află în această situație, „forțând” angajatorul să își îndeplinească obligația de plată a salariului în termenul stipulat de prezenta ordonanță.

Termenul de compensare a muncii suplimentare prin zile libere plătite a fost extins de la 60 de zile la 90 de zile, pentru a evita blocarea desfășurării raporturilor de muncă ale agenților economici și asigurarea desfășurării activității acestora în bune condiții.

Prezenta ordonanță pentru completarea și modificarea Codului muncii a intrat în vigoare la data de 5 octombrie 2021, cu excepția prevederilor referitoare la contravenții și sancțiunile aferente, care intră în vigoare la data de 20 octombrie 2021.