deRainfall decembrie 16, 2008

Ministerul Mediului lansează o nouă selecţie de proiecte în domeniul protecţiei naturii

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), lansează cea de-a doua sesiune de selecţie de proiecte în domeniul protecţiei naturii, în vederea acordării de asistenţă financiară nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”.

Proiectele trebuie elaborate în concordanţă cu obiectivele şi strategia de finanţare aferente Axei Prioritare 4 – „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” a POS Mediu.

Cererea de finanţare (Formularul de aplicaţie) şi Ghidul Solicitantului sunt disponibile pe pagina de internet a MMDD (www.mmediu.ro). Ghidul Solicitantului conţine detalii cu privire la condiţiile de accesare a finanţării precum şi instrucţiuni de completare şi depunere a cererilor de finanţare.

Citește articolul

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), lansează cea de-a doua sesiune de selecţie de proiecte în domeniul protecţiei naturii, în vederea acordării de asistenţă financiară nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”.

Proiectele trebuie elaborate în concordanţă cu obiectivele şi strategia de finanţare aferente Axei Prioritare 4 – „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” a POS Mediu.

Cererea de finanţare (Formularul de aplicaţie) şi Ghidul Solicitantului sunt disponibile pe pagina de internet a MMDD (www.mmediu.ro). Ghidul Solicitantului conţine detalii cu privire la condiţiile de accesare a finanţării precum şi instrucţiuni de completare şi depunere a cererilor de finanţare.

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), lansează cea de-a doua sesiune de selecţie de proiecte în domeniul protecţiei naturii, în vederea acordării de asistenţă financiară nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”.

Proiectele trebuie elaborate în concordanţă cu obiectivele şi strategia de finanţare aferente Axei Prioritare 4 – „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” a POS Mediu.

Cererea de finanţare (Formularul de aplicaţie) şi Ghidul Solicitantului sunt disponibile pe pagina de internet a MMDD (www.mmediu.ro). Ghidul Solicitantului conţine detalii cu privire la condiţiile de accesare a finanţării precum şi instrucţiuni de completare şi depunere a cererilor de finanţare.

Data limită de transmitere a proiectelor este 30 aprilie 2009. Pentru informaţii suplimentare şi pentru depunerea cererilor de finanţare, solicitanţii se vor adresa Organismului Intermediar pentru POS Mediu din cadrul fiecărei regiuni în care este localizat proiectul.

Pentru realizarea obiectivelor specifice POS Mediu s-au identificat următoarele Axe Prioritare de finanţare:

  1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată (Total aproximativ 3,3 miliarde Euro, din care grant UE 2,8 miliarde Euro)
  2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric (1,2 miliarde Euro, din care grant UE aproximativ un miliard Euro)
  3. Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare (458 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro)
  4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii (215 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro)
  5. Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc (329 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro)
  6. Asistenţă Tehnică (174 milioane Euro, din care grant UE 130 milioane Euro ).