Măsurile de sprijin pentru angajați și angajatori: actualizate

În Ordonanța de Urgență 211/04.12.2020 s-a decis prelungirea perioadei de aplicare a unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului.

Citește articolul

În Ordonanța de Urgență 211/04.12.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1189/07.12.2020 s-a decis prelungirea perioadei de aplicare a unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsurile de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, dar și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Având în vedere evoluția situației epidemiologice din România ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, numărul din ce în ce mai mare al îmbolnăvirilor și completarea permanentă a domeniilor de activitate în care se introduc restricții, se impune necesitatea de a fi asigurate măsuri de protecție socială pentru angajați, angajatori și alte categorii de profesioniști în situația în care starea de alertă se va prelungi și după 31 decembrie 2020.

La articolul unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul epidemiologic actual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658/24.07.2020, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/10.08.2020, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 1, alineatele (1), (2) și (9) vor avea următorul cuprins:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) și art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaților cu cel mult 80% din durata lunară calculată, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

(2) Reducerea timpului de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1) se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.

(9) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează strict la locurile de muncă în care salariații își desfășoară efectiv activitatea, situate în perimetrul asigurat de angajator, la nivelul cărora se aplică măsura prevăzută la alin. (1).

La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) nu se cumulează pentru același angajat, dacă perioadele de acordare se suprapun cu măsura prevăzută la art. 5, cu măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice, și nici cu măsurile de stimulare a angajatorilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

In concluzie, odată cu aceste schimbări legislative:

  • angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaților cu cel mult 80% (anterior fiind de 50%);
  • reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar;
  • angajatorul are obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună;
  • pe perioada de aplicabilitate a măsurii sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus.