deRainfall iulie 7, 2009

Mai sunt deductibile bonurile fiscale cu valoare mai mică de 100 lei?

Prin HG 105/2009 au fost abrogate prevederile HG 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.

Conform noilor reglementări, societaţile comerciale trebuie să aibă în vedere faptul că bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale în baza OUG 28/1999 sunt documente care atestă efectuarea plăţii şi se anexează la registrul de casă.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor achiziţionate sau a cheltuielilor efectuate de societatea comerciala şi achitate pe bază de bon fiscal (cu numerar sau card bancar), se poate efectua dacă:

 1. societatea solicită furnizorului factura aferentă bunurilor livrate sau serviciilor prestate, având ca anexă bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal

  sau

  Citește articolul

Prin HG 105/2009 au fost abrogate prevederile HG 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.

Conform noilor reglementări, societaţile comerciale trebuie să aibă în vedere faptul că bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale în baza OUG 28/1999 sunt documente care atestă efectuarea plăţii şi se anexează la registrul de casă.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor achiziţionate sau a cheltuielilor efectuate de societatea comerciala şi achitate pe bază de bon fiscal (cu numerar sau card bancar), se poate efectua dacă:

 1. societatea solicită furnizorului factura aferentă bunurilor livrate sau serviciilor prestate, având ca anexă bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal

  sau

  Prin HG 105/2009 au fost abrogate prevederile HG 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.

  Conform noilor reglementări, societaţile comerciale trebuie să aibă în vedere faptul că bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale în baza OUG 28/1999 sunt documente care atestă efectuarea plăţii şi se anexează la registrul de casă.

  Înregistrarea în contabilitate a bunurilor achiziţionate sau a cheltuielilor efectuate de societatea comerciala şi achitate pe bază de bon fiscal (cu numerar sau card bancar), se poate efectua dacă:

  1. societatea solicită furnizorului factura aferentă bunurilor livrate sau serviciilor prestate, având ca anexă bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal

   sau

  2. societatea justifică cheltuielile efectuate fie prin documente care atestă intrarea în gestiune a bunurilor achiziţionate, fie cu alte documente, cum sunt: ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexează bonul fiscal, documentele respective fiind avizate de persoana care aprobă efectuarea acestor cheltuieli.

  În cazul achiziţionării carburanţilor auto pe bază de bon fiscal, în conformitate cu prevederile din Codul Fiscal, aceste bonuri pot fi utilizate şi ca documente justificative care stau la baza înregistrării cheltuielilor în contabilitate, dacă sunt ştampilate şi au înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului.