Mai multe cazuri de discriminare sancționate de CNDC

Discriminarea este un subiect despre care se vorbeşte prin toate mediile de informare. Ea poate fi de mai multe tipuri: de sex, religie, etnie, nationalitate, etc.

De asemenea, în practica curentă există cazuri de discriminări privind înălţimea candidaţilor care participă la anumite examene de admitere, refuzul acordării împrumutului bancar persoanelor cu dizabilităţi sau neacordarea unor sporuri anumitor categorii profesionale.

O altă discriminare, destul de întâlnită în rândul angajaţilor companiilor, este aceea care o priveşte direct pe salariata care şi-a reluat contractul de muncă după întoarcerea din concediul pentru creşterea copilului şi anume nealocarea de sarcini de serviciu si concedierea acesteia în termenul de 6 luni de la reluarea activităţii.

Citește articolul

Discriminarea este un subiect despre care se vorbeşte prin toate mediile de informare. Ea poate fi de mai multe tipuri: de sex, religie, etnie, nationalitate, etc.

De asemenea, în practica curentă există cazuri de discriminări privind înălţimea candidaţilor care participă la anumite examene de admitere, refuzul acordării împrumutului bancar persoanelor cu dizabilităţi sau neacordarea unor sporuri anumitor categorii profesionale.

O altă discriminare, destul de întâlnită în rândul angajaţilor companiilor, este aceea care o priveşte direct pe salariata care şi-a reluat contractul de muncă după întoarcerea din concediul pentru creşterea copilului şi anume nealocarea de sarcini de serviciu si concedierea acesteia în termenul de 6 luni de la reluarea activităţii.

Discriminarea este un subiect despre care se vorbeşte prin toate mediile de informare. Ea poate fi de mai multe tipuri: de sex, religie, etnie, nationalitate, etc.

De asemenea, în practica curentă există cazuri de discriminări privind înălţimea candidaţilor care participă la anumite examene de admitere, refuzul acordării împrumutului bancar persoanelor cu dizabilităţi sau neacordarea unor sporuri anumitor categorii profesionale.

O altă discriminare, destul de întâlnită în rândul angajaţilor companiilor, este aceea care o priveşte direct pe salariata care şi-a reluat contractul de muncă după întoarcerea din concediul pentru creşterea copilului şi anume nealocarea de sarcini de serviciu si concedierea acesteia în termenul de 6 luni de la reluarea activităţii.

Important de ştiut însă, atât de către cei vizați de fapte de discriminare, directă sau indirectă, precum și de către companii sau instituții, este faptul că, persoana care ar putea fi pusă în una din situațiile specificate mai sus, este îndreptăţită să se adreseze cu o petiţie Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) care la rândul său are dreptul de a sancţiona angajatorul sau instituția care a săvărșit actul de discriminare cu amendă contravenţională.

Pentru exemplificare, alegem câteva exemple dintr-o hotărâre recentă a CNDC. Colegiul Director al CNCD, intrunit in sedința de soluționare de petiții din data de 20.11.2013, a adoptat urmatoarele hotarari:

„1. Art. 30 alin. (6), art. art.48 alin.1 pct.7 din Legea nr. 330/2009, coroborat cu art.6 alin.1 din OUG nr.1/2010, prin care se reglementeaza abrogarea sporului de doctorat și includerea unei compensații în salariul de bază, are efectele unei discriminări indirecte pentru angajații care au obtinut titlul academic de doctor după intrarea în vigoare a celor doua acte normative mai sus amintite. Prin aceasta soluție legislativă se încalcă principiul plății egale pentru muncă egală, respectiv principiul nediscriminării. (…)

Cu respectarea Deciziei Curtii Constitutionale nr.997/2008, a Deciziei nr. 5060 din 18.04.2013 a Inaltei Curți de Casație și Justiție, CNCD recomandă Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției să întreprindă demersurile necesare în vederea armonizării legislației în cauză cu principiul egalității și nediscriminării în raporturile de muncă.”

„2. Refuzul de a acorda un credit bancar pentru adaptarea locuinței unei persoane cu dizabilități la nevoile sale, în condițiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 (finanțarea dobânzii de către stat) constituie o faptă de discriminare indirectă potrivit art. 2 alin. (3), coroborat cu art. 10 lit. d) si h) din O.G. 137/2000.

Sancționarea a 2 unități bancare cu amendă contravențională în cuantum de 4.000 de lei fiecare.”

„3. Condiționarea înscrierii în funcție de înalțimea candidatului (femei -165 cm / barbati 170 cm) la examenul de admitere la Școala de agenti de politie “Vasile Lascar” din Campina, constituie o faptă de discriminare indirecta, potrivit art. 2 alin. (3) coroborat cu art. 11 alin. (1) din O.G. 137/2000.

Sancționarea Ministerului Afacerilor Interne cu amenda contravențională în cuantum de 1.000 de lei.”

„7. Nealocarea de sarcini de serviciu angajatei care și-a reluat contractul de muncă dupa întoarcerea din concediul de creștere copil, urmată de concedierea acesteia în termenul de 6 luni de la reluarea contractului de muncă, constituie o fapta de discriminare directa potrivit art. 2 alin. (1), art. 2 alin. (5) si art. 6 lit. a) din O.G. 137/2000, coroborat cu art. 6 alin. (3) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și barbati.

Sancționarea angajatorului, societate comerciala privata, cu amenda contravenționala în cuantum total de 15.000 lei.”

Hotărarile motivate au fost comunicate părților, în termen legal, dar sunt în continuare supuse căii de atac în instanță.