Ghid de supraviețuire pentru companii și angajați, în criza COVID-19. Întrebări și răspunsuri utile.

În ultimele zile am primit foarte multe întrebări cu privire la modul în care se aplică măsurile anti-criză în cadrul companiilor. 

Pentru a face față numărului mare de solicitări, dar și pentru că o mare parte din întrebări se repetă, schițăm aici o listă cu întrebări și răspunsuri rapide, grupate pe categorii, un mini-ghid de suport pentru companii și angajați, pentru a naviga mai ușor prin această perioadă dificilă. Considerați-l un kit de supraviețuire pentru business în perioada crizei. 

Citește articolul

În ultimele zile am primit foarte multe întrebări cu privire la modul în care se aplică măsurile anti-criză în cadrul companiilor. 

Pentru a face față numărului mare de solicitări, dar și pentru că o mare parte din întrebări se repetă, schițăm aici o listă cu întrebări și răspunsuri rapide, grupate pe categorii, un mini-ghid de suport pentru companii și angajați, pentru a naviga mai ușor prin această perioadă dificilă. Considerați-l un kit de supraviețuire pentru business în perioada crizei. 

În ultimele zile am primit foarte multe întrebări cu privire la modul în care se aplică măsurile anti-criză în cadrul companiilor. 

Pentru a face față numărului mare de solicitări, dar și pentru că o mare parte din întrebări se repetă, schițăm aici o listă cu întrebări și răspunsuri rapide, grupate pe categorii, un mini-ghid de suport pentru companii și angajați, pentru a naviga mai ușor prin această perioadă dificilă. Considerați-l un kit de supraviețuire pentru business în perioada crizei. 

Acesta este un articol viu, care va fi actualizat zilnic cu noi întrebări, dar și completări la răspunsuri existente, atunci când vor apărea noi reglementări sau norme. Dacă aveți întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vom încerca să vă oferim răspunsuri, respectiv să le adăugăm aici, pentru a fi accesibile cât mai multor persoane. 

 

FACILITĂȚI FISCALE

Q1. Mai am obligația de a depune declarațiile fiscale la data de 25 martie, sau termenul a fost amânat pe 25 aprilie? 

Declaraţiile fiscale, care au termen limită 25 martie 2020, trebuie depuse până la această dată, fără să mai existe facilitatea amânării depunerii acestora, aşa cum a fost susţinută iniţial în comunicatul de presă al ANAF din 16 martie.

Cu toate acestea, deoarece vor exista companii care vor avea dificultăți la depunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen limită 25 martie, datorită confuziei create, prin noul comunicat din 21 martie, Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF afirmă că toate cazurile excepţionale şi argumentate de întârzieri în depunerea declaraţiilor vor fi tratate cu toată deschiderea şi indulgenţa prevăzută de lege. 

Q2. Am obligația de a-mi plăti taxele pe 25 martie sau pot beneficia de o amânare la plată? Dacă da, în ce condiții?

Noul termen de plată al obligaţiilor fiscale care au scadenţa începând cu data de 21 martie 2020 (deci implicit și cele scadente pe 25 martie 2020) se împlineşte la 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă. Așadar, dacă nu apar extinderi privind perioada stării de urgenţă, termenul scadent al obligaţiilor fiscale ar fi 15 mai. 

În această perioadă aceste obligații fiscale nu se consideră a fi obligaţii fiscale restante, cu alte cuvinte, contribuabilii beneficiază de o amânare (nu scutire!) la plata taxelor, noul termen fiind cel de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Q3. Cine poate beneficia de certificatul de urgență și cum se poate obține?

Aveți o informare completă cu privire la beneficiarii certificatului de urgență și modul în care se poate obține, la acest link

Q4. Companiile afectate de criză vor putea beneficia de credite garantate de Stat?

Se vor acorda de facilităţi întreprinderilor mici şi mijlocii în ceea ce priveşte anumite categorii de credite, cum ar fi cele legate de investiţii şi de finanţare a capitalului de lucru. 

Pentru IMM-uri:

  • Statul va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate.
  • Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei.
  • Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei.
  • Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 milioane lei.

Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici:

  • Statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusive dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%.
  • Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.
  • Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali.

De asemenea, Ministerul Finanțelor va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru IMM-uri. Dobânda va fi subvenționată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021.

Obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.

Q5. Liber profesioniștii afectați de criză pot beneficia de vreo facilitate fiscală? 

Conform OUG 30/2020 și completările ulterioare aduse de OUG 32/2020, și liber profesioniștii, în cazul în care sunt nevoiți să-și întrerupă activitatea, beneficiază de o indemnizație egală cu  75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, respectiv suma de 5.429 lei. Mai multe detalii puteți citi aici.

ȘOMAJUL TEHNIC

Q1. Ce companii pot beneficia de rambursarea de către Stat a indemnizației plătite pentru șomajul tehnic al angajaților? 

Urmează să beneficieze de aceste facilități salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-Cov-2, pe perioada stării de urgență decretate și a căror contracte individuale de muncă sunt suspendate temporar, din inițiativa angajatorului, potrivit art.52 alin (1) lit.c din Legea 53/2003 – Codul Muncii.

Alte restricții (de ex. cea leagată de diminuarea încasarilor sau de capacitatea financiară pentru a plati toți salariații), care fuseseră anunțate în acte normative anterioare, au fost abrogate. 
 

Q2. Mai sunt angajatorii condiționați de îndeplinirea unor condiții referitoare la capacitatea financiară sau la volumul de încasărilor?

A fost eliminată condiționarea angajatorilor de scăderea încasărilor cu 25% față de media lunilor ianuarie – februarie 2020 și de incapacitatea financiară de a face plata tuturor salariaților.
Prin urmare, Statul va acorda suport pentru plata indemnizației aferentă șomajului tehnic pentru toți salariații pentru care angajatorul solicită acest lucru.

Q3. Intrarea în șomaj tehnic modifică dreptul la concediul de odihna cuvenit pentru perioada de șomaj tehinc?

„Conform art 145 alin 4, din Codul Muncii, se deduce că șomajul tehnic nu este considerată perioada de activitate prestata. Dacă părțile nu au introdus in contractul colectiv de munca, în regulamentul intern, sau în contractul individual de munca faptul că durata concediului de odihna sa nu fie afectata de perioadele in care intervine somajul tehnic, atunci durata concediului de odihna va fi diminuată proporțional cu zilele în care salariatul s-a aflat în șomaj tehnic.
Articolul 145 din Codul muncii
(4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
Aceasta nu inseamna insa ca angajatorul nu are totusi optiunea de a-i acorda angajatului concediu de odihna aferent perioadei de somaj tehnic, ci doar ca nu are obligatia de a o face”

Q4. Avand in vedere art. XI alin. 2b din Ordonanta 30/18.03.2020 „Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, poate trimite angajatorul în somaj tehnic mai mult de 75% dintre angajatii activi la data prezentei ordonante?

 Această dispoziție a fost ABROGATĂ prin urmare angajatorul poate trimite în șomaj tehnic mai mult de 75% dintre angajații activi și va putea beneficia de facilitățile fiscale pentru toți angajații pentru care va cere plata indemnizației.

Q5. Care este valoarea indemnizațiilor pe care le pot primi salariații aflați în șomaj tehnic?

Valoarea indemnizației pe care un salariat, aflat în șomaj tehnic, o poate primi lunar este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Angajatorul poate însă să suplimenteze indemnizațiile salariaților a căror salarii sunt mai mari decât salariul mediu brut stabilit prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr 6/2020 stabilit pentru 2020, până la cel mult 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dacă bugetul destinat cheltuielilor de personal îi permite.

Q6. Care este suma maximă efectivă pe care o pot primi ca rambursare de la Stat pentru șomajul tehnic acordat angajaților?

Ordonanța nr. 30/2020 prevede că indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. În prezent salariul mediu brut pe economie este de 5.429 de lei pe lună, conform Institutului Național de Statistică, adică un salariu net de aprox. 3.176 lei. În concluzie, Statul va rambursa companiilor contravaloarea a maxim 4071,75 lei.  

Q7. Pe durata șomajului tehnic angajatul își menține statutul de asigurat în sistemul public de sănătate? 

Pe durata somajului tehnic salariatul își păstreaza statutul de asigurat în sistemul de sănătate, deoarece își păstreză calitatea de angajat. Contractul de muncă e doar suspendat, nu reziliat, respectiv se plătesc în continuare contribuțiile sociale, și cea de sănătate, aferent sumei de 75% din salariul de bază.

Dreptul de asigurat in sistemul public de sănătate în România înceteaza doar în următoarele cazuri: odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau ședere pe termen lung în Romania, în caz de deces sau dacă au trecut mai mult de trei luni de când a fost achitată ultima contribuție.  

Q8. Perioada în care angajatul este în șomaj tehnic se ia în calcul la vechimea în muncă?

Dat fiind că angajatul nu prestează o muncă în perioada șomajului tehnic, contractul să de muncă fiind suspendat, această perioadă de întrerupere a activității nu este considerată vechime în muncă.

Q9. Ce se întâmplă în situația în care o persoană are mai multe contracte individuale de muncă?

Dacă un salariat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și măcar unul cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu va putea beneficia de indemnizația de șomaj tehnic.

Dacă însă toate contractele sunt suspendate, respectivul salariat beneficiază de indemnizația prevăzută pentru șomaj tehnic aferentă contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase

Q10. Intrarea în șomaj tehnic modifică dreptul la concediul de odihnă cuvenit pentru perioada de șomaj tehnic?

„Conform art 145 alin 4, din Codul Muncii, se deduce că șomajul tehnic nu este considerată perioadă de activitate prestată. Dacă părțile nu au introdus în contractul colectiv de muncă, în regulamentul intern, sau în contractul individual de muncă faptul că durata concediului de odihnă să nu fie afectată de perioadele în care intervine șomajul tehnic, atunci durata concediului de odihnă va fi diminuată proporțional cu zilele în care salariatul s-a aflat în șomaj tehnic.
Articolul 145 din Codul muncii


(4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
Aceasta nu inseamnă însă că angajatorul nu are totusi opțiunea de a-i acorda angajatului concediu de odihnă aferent perioadei de șomaj tehnic, ci doar că nu are obligația de a o face”

Q11. Angajatorii plătesc indemnizațiile pentru șomaj tehnic din resurse proprii?

Ultimile modificări aduse Ordonanței, prevăd că angajatorii vor plăti salariaților indemnizațiile pentru șomaj tehnic din sumele pe care le vor încasa de la agențiile de ocupare a forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social.

Q12. Ce trebuie să facă angajatorii pentru a primi sumele aferente indemnizatiilor pentru șomaj tehnic?

Pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizatiilor, ordonanța prevede obligația angajatorului de a depune prin poștă electronică, la agenția de ocupare a forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza căreia își are sediul social:

  • o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de
  • o declarație pe propria răspundere și
  • lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizatie.

Q13. Unde și când vor fi făcute plățile?

Angajatorii vor primi plata pentru indemnizații, în conturile lor bancare deschise la băncile comerciale, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii documentelor la agențiile de ocupare a forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărpra își au sediul social.

Q14. Cât timp au la dispziție angajatorii pentru a plăti indemnizațiile salariaților?

Angajatorii au la dispoziție maxim 3 zile lucrătoare de la data la care au primit banii în conturi, să facă plata indemnizațiilor către salariați.

Q15. Ce se va întâmpla însă în practică?

Lucrurile nu stau întotdeauna în practică la fel de simplu ca în actele normative. Așa acum știm deja, cele mai multe dintre companii plăteau salariile angajaților în data de 10 ale lunii. Aplicarea noii prevederi poate duce însă la o decalare a datelor de plată către angajați.
Astfel că, în situația puțin probabilă că angajatorul poate finaliza calculul salarial pe data de 1 ale lunii și reușește să și depună documentele la AJOFM, va primi banii în cont pe data de 16 ale lunii și va putea face plata indemnizațiilor către salariați până cel târziu în data de 19 ale lunii. Asta va însemna o întârziere la plata salariilor de minim 10 zile (în realitate cel mai probabil durata va fi mai lungă). 

Q16. Indemnizația acordată pentru șomajul tehnic este sau nu supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii?

Referitor la plata impozitelor și contribuțiilor aferente indemnizațiilor pentru șomajul tehnic, lucrurile sunt clare. Conform art.11 pct.(4) din Ordonanță, indemnizația plătită angajaților este supusă impozitării și plății contribuției sociale obligatorii conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Q17. Când sunt scadente impozitele și sumele aferente contribuției sociale de stat și contrbuției de asigurări sociale de sănătate?

Calculul, declararea și plata impozitului pe venit, a contribuției sociale de stat și a contrbuției de asigurări sociale de sănătate, se realizează de către angajator prin depunerea declarației prevăzută la art.147 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de plată și declarare a acestor obligații fiscale este data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Pentru indemnizația aferentă șomajului tehnic nu se plătește contribuție asiguratorie pentru muncă.

 

ZILE CONCEDIU SUPLIMENTAR PĂRINȚI 

Q1. Cine poate beneficia de zilele de concediu suplimentar pentru părinți?

Aveți o informare completă referitoare la consdițiile de acordare a zilelor de concediu suplimentar pentru părinți la acest link

Q2. Suma plătită părinților pentru zilele de concediu suplimentar pentru părinți se rambrusează integral angajatorului de către Stat?

Nu, angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă încasată efectiv de către părinte, nu și contribuțiile și impozitele aferente indemnizației. Acestea vor fi suportate de către societate. 

Q3. Zilele libere suplimentare pentru părinți pentru care angajatorul beneficiază de rambursarea indemnizației, pot fi acordate și pe perioada vacanței școlare, dacă aceasta se suprapune cu perioada Stării de Urgență?

Nu, zilele de concediu suplimentar pentru părinți pentru care angajatorul beneficiază de rambursarea indemnizației nete, sunt zilele lucratoare până la încetarea stării de urgență, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. 

Q4. Indemnizația plătită pentru fiecare zi liberă este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii

Indemnizația este supusă impozitării și plății de contribuții de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății de contribuții asiguratorii pentru muncă prevăzute de Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Aceste contribuții se suportă de către angajator.