Fișa postului și regulamentul intern redevin obligatorii pentru microîntreprinderi

Legea 275/2022 a fost publicată în Monitorul oficial în data de 3 octombrie 2022, respingând prevederile Ordonanței de urgență 37/2021 care scutea microîntreprinderile de o serie de obligații birocratice.

Citește articolul

Legea 275/2022 a fost publicată în Monitorul oficial în data de 3 octombrie 2022, respingând prevederile Ordonanței de urgență 37/2021 care scutea microîntreprinderile de o serie de obligații birocratice. În România sunt, în prezent, aproximativ 500.000 de microîntreprinderi cu până la nouă salariați.

Ce prevedea mai exact Ordonanța de urgență 37/2021, publicată în Monitorul oficial în data de 6 mai 2021? Posibilitatea microîntreprinderii să nu mai întocmească fișa postului și regulamentul intern pentru salariați. De asemenea, pentru salariații mobili, salariații care desfășurau munca la domiciliu si salariații microîntreprinderilor, angajatorul putea să țină evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in condițiile stabilite cu salariații prin acord scris. Totuși, ordonanța de urgență dădea posibilitatea angajatului să oblige microîntreprinderea la care lucra să îi comunice în scris fișa postului cu specificarea atribuțiilor postului. Termenul cheie al ordonanței era debirocratizarea și reducerea costurilor administrative ale angajatorului.

Argumentele care au stat la baza votului de respingere a OUG nr. 37/2021 sunt, printre altele, faptul că „micul întreprinzător va fi supus unor riscuri enorme, mai ales în fața instanțelor de judecată care nu vor avea instrumente de control într-un anumit litigiu. De asemenea, angajatorii vor fi «descoperiți» și în fața controalelor inspectorilor de muncă; aceștia vor fi nevoiți să soluționeze petițiile lucrătorilor fără a avea repere concrete, singurul argument fiind «cuvântul salariatului împotriva cuvântului angajatorului»”.

Odată cu publicarea Legii 275/2022, lucrurile sunt readuse de unde au plecat înainte de așa-zisa „debirocratizare”.