Fișa postului și regulamentul intern redevin obligatorii pentru microîntreprinderi

Legea 275/2022 a fost publicată în Monitorul oficial în data de 3 octombrie 2022, respingând prevederile Ordonanței de urgență 37/2021 care scutea microîntreprinderile de o serie de obligații birocratice.

Citește articolul