Facilități noi pentru angajatorii care aleg să-și păstreze salariații, după șomajul tehnic

După ce au stat ca pe jar până în ultima secundă, neștiind cum să procedeze cu angajații aflați în șomaj tehnic, angajatorii s-au lămurit vineri seara târziu, după publicarea Ordonanței 92/2020, care sunt facilitățile de care pot beneficia.

Am sintetizat în acest articol, pricipalele prevederi cuprinse in Ordonanța 92/2020 publicată în Monitorul Oficial 459/29 mai 2020, privind instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Citește articolul

După ce au stat ca pe jar până în ultima secundă, neștiind cum să procedeze cu angajații aflați în șomaj tehnic, angajatorii s-au lămurit vineri seara târziu, după publicarea Ordonanței 92/2020, care sunt facilitățile de care pot beneficia.

Am sintetizat în acest articol, pricipalele prevederi cuprinse in Ordonanța 92/2020 publicată în Monitorul Oficial 459/29 mai 2020, privind instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

După ce au stat ca pe jar până în ultima secundă, neștiind cum să procedeze cu angajații aflați în șomaj tehnic, angajatorii s-au lămurit vineri seara târziu, după publicarea Ordonanței 92/2020, care sunt facilitățile de care pot beneficia.

Am sintetizat în acest articol, pricipalele prevederi cuprinse in Ordonanța 92/2020 publicată în Monitorul Oficial 459/29 mai 2020, privind instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

În acest sens, ordonanța prevede că, începând cu 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile Ordonanței 30/2020, adică de plata indemnizației pentru șomajul tehnic, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în perioada stării de urgență sau alertă, în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii și nu au beneficiat de prevederile Ordonanței 30/2020, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

Angajatorii vor avea în schimb, obligația menținerii raporturilor de muncă pentru acești angajați, până la data de 31 decembrie 2020, exceptați fiind doar lucrătorii sezonieri și cazurile în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

De această facilitate vor beneficia doar angajații care au avut contractul individual de muncă suspendat minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizația prevăzută de Ordonanța 30/2020, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

O gură de oxigen este oferită și angajatorilor aflați sub incidența restricțiilor autorităților competente și nu au dreptul să-și redeschidă afacerile. Aceștia, pot opta, fie pentru decontarea a 41,5% din salariul de bază al angajaților timp de trei luni, fie pentru aplicarea Ordonanței 30/2020 modificată și completată, adică de plata șomajului tehnic, dar numai până la data ridicării restricțiilor.

Procedura pentru decontarea sumelor este diferită.

De data aceasta, spre deosebire de maniera în care erau plătite indemnizațiile de șomaj tehnic, angajatorii vor suporta integral contravaloarea salariilor angajaților și ulterior vor depune , în intervalul 1 – 25 a lunii următoare, la AJOFM, prin mijloace electronice:

  • cerere semnată și datată de reprezentantul legal
  • o declarație pe propria răspundere
  • o listă a persoanelor care beneficiază de aceaste sume

Decontarea sumelor se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii, iar plata sumelor se face prin virament în conturile angajatorilor, dar numai după verificarea de către AJOFM a faptului că angajatorii au făcut declarațiile și au plătit dările referiloare la salarii.

Un articol important din ordonanță se referă la angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă și care au fost înregistrați ca șomeri în evidența AJOFM. Pentru această categorie de persoane, angajatori vor primi lunar, pe o perioadă de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Aceeași facilitate este oferită angajatorilor care încadrează în muncă, nu mai târziu de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani. Singura condiție în acest caz este ca persoanele să fie înregistrate ca șomeri în evidențele AJOFM fără obligația ca încetarea contractelor de muncă să se fi produs în perioada stării de urgență sau a stării de alertă.

Și pentru această categorie, angajatorii vor primi lunar, pe o perioadă de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Prevederile, în aceste două cazuri, se aplică și în situația încadrării în muncă a unor cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini, aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Sumele decontate vor fi însă corelate cu timpul efectiv lucrat de salariați și nu se vor cumula, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu AJOFM contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 și 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Angajatorii care vor beneficia de aceste prevederi, vor fi obligați să mențină raporturile de muncă, pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data la care încetează facilitățile.

Ordonanța prevede că angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor prevăzute, sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.