Din vară dispare dosarul cu șină și copiile legalizate depuse la instituții

După ani de zile în care contribuabilii au fost obligați să pună la dispoziția instituțiilor publice celebrul “dosar cu șină”, din vara lui 2023 lucrurile se vor schimba în bine.

Citește articolul

La finalul anului 2022 Președintele României a promulgat Legea privind modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin intermediul acestui act normativ se elimină practic obligativitatea prezentării dosarelor cu șină, a copiilor după acte emise de alte instituții și a copiilor xerox contra-cost în instituțiile publice.

Legea va intra în vigoare doar după cele 180 de zile prevăzute pentru implementarea măsurilor. Așadar începând din luna iulie 2023 relația contribuabililor cu instituțiile Statului ar trebui să devină mult mai ușoare.

Ce se schimbă în mod concret din vară?

  • instituțiile publice din România nu vor mai avea voie să solicite “dosar cu șină” sau orice alt obiect de papetărie pentru furnizarea unui serviciu public.
  • contribuabilii nu vor mai fi obligați să furnizeze copii ale actelor publice emise de instituții ale statului (carte de identitate, certificat de naștere, de căsătorie etc.). Lege extinde aceste obligații la autoritățile locale și la companiile de utilități, prevederea fiind valabilă până în prezent doar pentru administrația centrală.
  • toate instituțiile publice și societățile autorizate să presteze servicii publice sunt obligate să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.
  • toate instituțiile publice sunt obligate pună contribuabililor la dispoziție, în mod gratuit, modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, atât în format fizic, cât și electronic.
  • instituțiile care solicită copii pe hârtie ale unor documente, altele decât cele emise tot de către instituții publice, vor asigura, în mod gratuit, fotocopierea acestora.
  • se interzice fotocopierea de documente contra cost în instituțiile publice.
  • instituțiile publice centrale și locale, respectiv societățile autorizate să presteze un serviciu public, sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, respectiv au obligația să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate.
  • toate instituțiile publice și societățile autorizate să presteze servicii publice sunt obligate să accepte documentele semnate cu o semnătură electronică calificată sau avansată.
  • toate instituțiile publice și societățile autorizate să presteze servicii publice au obligaţia de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.

Desigur, având experiența implementării unei alte măsuri de simplificare în urmă cu câțiva ani, cea de interzicere a solicitării ștampilei de către instituțiile publice și faptul că a durat ani de zile ca această prevedere să se respecte (de către însuși reprezentanții Statului), iar uneori mai întâlnim și azi probleme în practică, este evident că și respectarea acestei legi va depinde foarte mult de fiecare dintre noi, respectiv de determinarea cu care vom lupta să eliminăm astfel de obiceiuri adânc înrădăcinate în cultura noastră.