deRenata Ban septembrie 18, 2016

Din 2017 se doreşte eliminarea declaraţiilor pe suport de hârtie!

Deşi majoritatea declaraţiilor care există acumi se depun în format electronic, din 2017 se doreşte transformarea tuturor celorlalte declaraţii care în acest moment se depun pe suport hârtie, în format electronic.

Începând cu această lună preşedintele ANAF susţine că va informa contribuabilii de această schimbare prin distribuirea de fluturaşi, arătându-le totodată ce opţiuni vor avea. Ar fi bine să aibă în vedere pentru început şi persoanele vârstnice a căror tangenţă cu mediul online tinde spre 0, să le ofere o soluţie şi acestora, aici referindu-mă la cei a căror activitate se limitează la închirierea imobilului pe care îl deţine.

Citește articolul

Deşi majoritatea declaraţiilor care există acumi se depun în format electronic, din 2017 se doreşte transformarea tuturor celorlalte declaraţii care în acest moment se depun pe suport hârtie, în format electronic.

Începând cu această lună preşedintele ANAF susţine că va informa contribuabilii de această schimbare prin distribuirea de fluturaşi, arătându-le totodată ce opţiuni vor avea. Ar fi bine să aibă în vedere pentru început şi persoanele vârstnice a căror tangenţă cu mediul online tinde spre 0, să le ofere o soluţie şi acestora, aici referindu-mă la cei a căror activitate se limitează la închirierea imobilului pe care îl deţine.

Deşi majoritatea declaraţiilor care există acumi se depun în format electronic, din 2017 se doreşte transformarea tuturor celorlalte declaraţii care în acest moment se depun pe suport hârtie, în format electronic.

Începând cu această lună preşedintele ANAF susţine că va informa contribuabilii de această schimbare prin distribuirea de fluturaşi, arătându-le totodată ce opţiuni vor avea. Ar fi bine să aibă în vedere pentru început şi persoanele vârstnice a căror tangenţă cu mediul online tinde spre 0, să le ofere o soluţie şi acestora, aici referindu-mă la cei a căror activitate se limitează la închirierea imobilului pe care îl deţine.

Este bine-cunoscută rezistenţa oamenilor la orice fel de schimbare, fie ea chiar şi în beneficiul lor, astfel că există o reţinere a unor contribuabili faţă de sistemul online pe care o observăm şi în cazul unor declaraţii care, deşi se pot transmite electronic, sunt, în continuare depuse în format de hârtie. În urma unor statistici s-a observat faptul că şi în Bucureşti există contribuabili care preferă depunerea declaraţiilor la ghişee, iar în unele judeţe aproape jumătate din contribuabilii existenţi optează pentru această variantă.

Printre beneficiile care se pot observa foare lesne se pot enumera: pentru contribuabili evitarea cozilor infernale de la ghişee, iar pentru personalul ANAF eliminarea timpilor alocați pentru prelucrarea datelor, pentru că informaţiile furnizate în aceste declaraţii trebuie introduse în sistem de funcţionarii publici ai ANAF. În plus, se reduc și șansele erorilor la introducere. 

În prezent declaraţiile fiscale pot fi depuse online folosind un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat. De asemenea, ANAF pune la dispoziţia persoanelor fizice aplicaţia Spaţiul Privat Virtual (SPV) pentru depunerea declaraţiilor.
Referitor la acest ultim aspect, dacă într-adevăr această reformă va avea loc începând cu 1 ianuarie 2017, atunci trebuie să aveți în vedere ca în momentul constituirii viitoarelor societăţi, asociaţii care vor depune declaraţiile printr-un terţ ce deţine certificat digital calificat să vă deplasați la un notar pentru împuternicirea terţului care va depune declaraţiile. Asta deoarece ulterior este mult mai costisitor şi s-ar putea să nu vă mai încadraţi în termenul legal pentru depunerea declaraţiilor on-line.

Ceea ce aş mai propune eu domnului preşedinte al ANAF, pentru motivele mai sus amintite şi pentru alte câteva motive pe care nu le mai expun aici, este acceptarea depunerii dosarului complet de obţinere a semnăturii electronice (formular 150, 152) la oricare instituţie ANAF din ţară, şi nu doar la sediul ANAF din oraşul unde îşi are sediul social persoana juridică în cauză.