Declarația 112 într-o nouă variantă. Ce s-a schimbat?

Declarația 112 (Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) a fost recent revizuită, ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin OUG nr. 43/2019, publicată în Monitorul Oficial pe 1 octombrie.

OUG 43/2019 are ca scop modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor, și a fost adoptată în principal din necesitatea soluționării unor probleme semnalate din practică, în special nevoii de adaptare la facilitățile acordate în ultimul timp domeniului construcțiilor.

Descriem mai jos, pe scurt,  modificările Declarației 112, după cum urmează:

Citește articolul

Declarația 112 (Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) a fost recent revizuită, ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin OUG nr. 43/2019, publicată în Monitorul Oficial pe 1 octombrie.

OUG 43/2019 are ca scop modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor, și a fost adoptată în principal din necesitatea soluționării unor probleme semnalate din practică, în special nevoii de adaptare la facilitățile acordate în ultimul timp domeniului construcțiilor.

Descriem mai jos, pe scurt,  modificările Declarației 112, după cum urmează:

Declarația 112 (Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) a fost recent revizuită, ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin OUG nr. 43/2019, publicată în Monitorul Oficial pe 1 octombrie.

OUG 43/2019 are ca scop modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor, și a fost adoptată în principal din necesitatea soluționării unor probleme semnalate din practică, în special nevoii de adaptare la facilitățile acordate în ultimul timp domeniului construcțiilor.

Descriem mai jos, pe scurt,  modificările Declarației 112, după cum urmează:

  • au fost actualizate casetele privind înscrierea cifrei de afaceri și a ponderii cifrei de afaceri din activitățile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, în vederea acordării facilităților fiscale în luna de raportare, în sensul declarării de către angajator, pe proprie răspundere, a îndeplinirii condițiilor aplicării acestora;
  • au fost introduse casete informative cu privire la persoanele detaşate în/din România, cât și cu privire la statul în care se datorează contribuțiile sociale obligatorii, respectiv detașate cu sau fără formularul portabil A1;
  • au fost actualizate codurile CAEN pentru angajatorii care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;
  •  a fost actualizat nomenclatorul ”Creanțe fiscale” prin introducerea unor noi casete pentru declararea CAS-ul pentru condiții deosebite și speciale, datorat de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor și cărora li se aplică facilitățile fiscale;
  • au fost introduse noi casete în Secțiunile A și B pentru declararea bazelor de calcul și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente veniturilor din salarii și asimilate salariului realizate de persoanle fizice care își desfășoară activitatea la angajatorii din domeniul construcțiilor;
  • au fost introduse câmpuri noi în secţiunea E3 din anexa asigurat: „Impozit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal”, „Venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal”, „Impozit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal”, „Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal”, „Impozit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal”, „Venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal”, „Impozit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal”, „Impozit scutit cf. art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004 Legea cooperației agricole”, „Impozit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară”;
  • au fost implementate alte modificări tehnice care constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin, potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.

Modificările au ca termen de aplicare obligaţiile declarative aferente lunii iulie 2019, deși Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial abia pe 1 Octombrie. Având însă în vedere că vorbim despre o schimbare mult discutată și amânată angajatorii nu vor fi sanctionati pentru depunerea „cu întârziere”. Ei vor depune, imediat ce ANAF va publica PDF-ul inteligent, formularul pentru lunile iulie si august, fără sancțiuni.

Acest lucru este posibil datorită faptului că actul normativ aduce precizări speciale cu privire la modul de declarare pentru angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor.

Astfel, în situația în care aceștia depun declarația în scopul aplicării facilităților fiscale, după publicarea pe site-ul ANAF a programului de asistență, în conformitate cu prevederile ordinului mai sus menționat, pentru obligațiile declarative începând cu luna iulie 2019, îndeplinind condițiile începând cu data intrării în vigoare a OUG 43/2019, pentru perioada cuprinsă între termenul prevăzut pentru depunerea declarației şi data apariției programului de asistenţă a contribuabililor, le sunt aplicabile prevederile art. 78 „Cazul de forţă majoră şi cazul fortuit” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (adică nu li se percep accesorii).