Cum depunem Declaraţia informativă în anul 2015?

La început de an apare o nouă întrebare și anume, cum depunem declarația informativă (Formular 394) în anul 2015? 

Fiscul a clarificat recent regulile de raportare care fac referire la anul 2015 (şi 2016) în ce priveşte Formularul 394 prin OPANAF 4019/2014.

Potrivit art.I din Ordinul nr.2986/2013, în această declaraţie nu se cuprindeau facturile emise prin autofacturare şi nici bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate. Totodată se preciza şi faptul că prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica până la data de 31.12.2014.

Prin OPANAF 4019/2014, fiscul vine însă să clarifice modalitatea de declarare a bonurilor fiscale în declaraţia informativă. Clarificarea înseamnă amânarea declarării bonurilor fiscale cu valoarea de până în 100 EUR până la data de 31.12.2016.

În concluzie:

Citește articolul

La început de an apare o nouă întrebare și anume, cum depunem declarația informativă (Formular 394) în anul 2015? 

Fiscul a clarificat recent regulile de raportare care fac referire la anul 2015 (şi 2016) în ce priveşte Formularul 394 prin OPANAF 4019/2014.

Potrivit art.I din Ordinul nr.2986/2013, în această declaraţie nu se cuprindeau facturile emise prin autofacturare şi nici bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate. Totodată se preciza şi faptul că prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica până la data de 31.12.2014.

Prin OPANAF 4019/2014, fiscul vine însă să clarifice modalitatea de declarare a bonurilor fiscale în declaraţia informativă. Clarificarea înseamnă amânarea declarării bonurilor fiscale cu valoarea de până în 100 EUR până la data de 31.12.2016.

În concluzie:

La început de an apare o nouă întrebare și anume, cum depunem declarația informativă (Formular 394) în anul 2015? 

Fiscul a clarificat recent regulile de raportare care fac referire la anul 2015 (şi 2016) în ce priveşte Formularul 394 prin OPANAF 4019/2014.

Potrivit art.I din Ordinul nr.2986/2013, în această declaraţie nu se cuprindeau facturile emise prin autofacturare şi nici bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate. Totodată se preciza şi faptul că prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica până la data de 31.12.2014.

Prin OPANAF 4019/2014, fiscul vine însă să clarifice modalitatea de declarare a bonurilor fiscale în declaraţia informativă. Clarificarea înseamnă amânarea declarării bonurilor fiscale cu valoarea de până în 100 EUR până la data de 31.12.2016.

În concluzie:

  • Ce se declară?

Toate operaţiunile impozabile şi taxabile cu cota prevazuta de lege realizate pe teritoriul naţional, pentru care este emisă/s-a primit o factură în perioada de raportare, inclusiv pentru avansuri şi cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare”;

  • Ce nu se declară?
    • livrările/achiziţiile pentru care s-a emis bon fiscal, dar nu s-a emis factură, începând cu august 2013 şi cel puţin până la data de 31 decembrie 2016.
    • operaţiunile cu persoane neînregistrate ca plătitoare de TVA în România;
    • facturile emise prin autofacturare.

O ultimă precizare care trebuie supusă atenţiei: cursul utilizat pentru calculul celor 100 EUR: ultimul curs de schimb comunicat de BNR din data livrării/prestării. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României se înţelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară şi care este valabil pentru operaţiunile care se vor desfăşura în ziua următoare. Dacă valoarea bonului în euro este mai mare cu un cent decât limita de 100 euro, întreaga cheltuială și TVA aferentă de pe bon sunt nedeductibile.