Contractele de muncă vor putea fi semnate electronic

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii va fi completată cu o serie de prevederi care vor permite utilizarea semnăturii electronice la încheierea contractului individual de muncă și a actelor adiționale.

Citește articolul

Nevoia de eficientizare a relațiilor de muncă, de simplificare a procedurilor din domeniul resurselor umane, precum și necesitatea adaptării la noile tehnologii a determinat Ministerul Muncii să inițieze o propunere legislativă prin care se reglementează posibilitatea angajatorului de a utiliza semnătura electronică calificată la încheierea contractului individual de muncă și ulterior a actelor adiționale la contract.

Proiectul de Ordonanță de Urgență care a fost publicat pe siteul Ministerului Muncii pentru dezbatere publică în perioada 14.10 – 23.10.2020, prevede că Legea nr. 53/2003 – Codul muncii va fi completată cu o serie de prevederi care vor permite utilizarea semnăturii electronice la încheierea contractului individual de muncă și a actelor adiționale.

Acest lucru înseamnă că angajații pot avea semnătură electronică obținută prin furnizori de servicii autorizați, semnătură pe care o vor utiliza în relația cu angajatorul.

Astfel, potrivit proiectului, “părțile contractului individual de muncă pot opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii”.

Această prevedere este opțională, prin urmare părțile pot rămâne, dacă vor, fidele sistemului birocratic existent.

Arhivarea de către angajator a documentelor rezultate în raportul de muncă, se va putea face pe suport electronic sau pe suport de hârtie, cu respectarea regulilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Cu siguranță angajatorii vor folosi această oportunitate, mai ales în domeniile în care este utilizată telemunca. Cât despre arhivarea documentelor generate în relațiile de muncă pe suport electronic, numai de bine. Rămâne să vedem ce vom putea face cu documente existente în prezent pe suport de hârtie.

Proiectul de ordonanța mai prevede câteva completări referitoare la telemuncă (detalii aici) și la legea securității și sănătății în muncă (detalii aici).

Sperăm că această propunere a Ministerului Muncii se va concretiza cât mai curând în Ordonanță aprobată de Guvernul României, iar angajatorii vor fi deschiși să implementeze noile soluții, chiar dacă va necesita puțin efort din partea lor.