Contractele de muncă vor putea fi semnate electronic

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii va fi completată cu o serie de prevederi care vor permite utilizarea semnăturii electronice la încheierea contractului individual de muncă și a actelor adiționale.

Citește articolul