deRainfall decembrie 8, 2007

Codul CAEN se va modifica conform standardelor UE

Institutul Naţional de Statistică a elaborat versiunea revizuită a nomenclatorului Clasificării Activităţilor din Economia Naţională, pentru armonizarea cu nomenclatorul european. Modificările vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2008.

Astfel, activităţile din economia naţională vor fi clasificate după o structură nouă, conform standardelor UE. Noul sistem de codificare va fi valabil în spaţiul UE, iar firmele româneşti vor putea să participe la orice licitaţie europeană. Benefic pentru firme este faptul ca ele vor avea acum mai multe opţiuni pentru a se încadra într-un domeniu economic sau altul.

Potrivit INS, în aceasta versiune a CAEN se vor găsi patru noi secţiuni, 26 de diviziuni, 48 de grupe şi 101 clase în plus faţă de versiunea actuală. Aceasta înseamnă că noua codificare este mult mai detaliată şi permite ca datele şi rapoartele statistice să aibă o acurateţe mult mai mare.

Citește articolul

Institutul Naţional de Statistică a elaborat versiunea revizuită a nomenclatorului Clasificării Activităţilor din Economia Naţională, pentru armonizarea cu nomenclatorul european. Modificările vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2008.

Astfel, activităţile din economia naţională vor fi clasificate după o structură nouă, conform standardelor UE. Noul sistem de codificare va fi valabil în spaţiul UE, iar firmele româneşti vor putea să participe la orice licitaţie europeană. Benefic pentru firme este faptul ca ele vor avea acum mai multe opţiuni pentru a se încadra într-un domeniu economic sau altul.

Potrivit INS, în aceasta versiune a CAEN se vor găsi patru noi secţiuni, 26 de diviziuni, 48 de grupe şi 101 clase în plus faţă de versiunea actuală. Aceasta înseamnă că noua codificare este mult mai detaliată şi permite ca datele şi rapoartele statistice să aibă o acurateţe mult mai mare.

Institutul Naţional de Statistică a elaborat versiunea revizuită a nomenclatorului Clasificării Activităţilor din Economia Naţională, pentru armonizarea cu nomenclatorul european. Modificările vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2008.

Astfel, activităţile din economia naţională vor fi clasificate după o structură nouă, conform standardelor UE. Noul sistem de codificare va fi valabil în spaţiul UE, iar firmele româneşti vor putea să participe la orice licitaţie europeană. Benefic pentru firme este faptul ca ele vor avea acum mai multe opţiuni pentru a se încadra într-un domeniu economic sau altul.

Potrivit INS, în aceasta versiune a CAEN se vor găsi patru noi secţiuni, 26 de diviziuni, 48 de grupe şi 101 clase în plus faţă de versiunea actuală. Aceasta înseamnă că noua codificare este mult mai detaliată şi permite ca datele şi rapoartele statistice să aibă o acurateţe mult mai mare.

Modificările în CAEN vizează în principal: detalierea unor activităţi, delimitarea activităţilor de reparare, întreţinere şi instalare maşini şi echipamente de activităţile de producţie, detalierea activităţii de comerţ cu amănuntul în comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe, evidenţiindu-se separat comerţul cu produse alimentare, cu textile şi cu îmbrăcăminte etc., regruparea „Activităţilor de informaţii şi comunicaţii” într-o nouă secţiune, crearea unei noi secţiuni „Tranzacţii imobiliare” şi trecerea activităţii de dezvoltare şi promovare imobiliară la secţiunea „Construcţii”, delimitarea serviciilor care necesită un grad înalt de pregătire de serviciile ce susţin activităţile generale ale întreprinderilor care nu necesită cunoştinţe specializate, prin crearea a 2 noi secţiuni: activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, respectiv activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport.

Certificatele de înregistrare ale firmelor se vor preschimba numai în măsura în care activităţile principale conţinute de acestea sunt modificate în noua clasificare. Modificările de la Oficiul Registrului Comerţului (ORC) vor fi efectuate prin cerere de înregistrare, la care se adaugă hotărârea adunării generale a acţionarilor care recodifică obiectul de activitate al societăţii sau, după caz, elimină ori adaugă noi clase la obiectul de activitate existent.