Cinci noutăți la IMM invest conform ordonanței de urgență nr. 143 din 24 august 2020

În Monitorul Oficial nr. 772 din 25 august 2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.

Citește articolul

În Monitorul Oficial nr. 772 din 25 august 2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 143 din 24 august 2020, pentru modificarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr. 42/2020

Deoarece de la data intrării în vigoare a programului IMM INVEST România au fost identificate o serie de aspecte și constrângeri care îngreunează implementarea facilităților de finanțare și garantare oferite prin acest program s-au impus o serie de modificări legislative de natură să simplifice și flexibilizeze accesul la finanțare al IMM-urilor.

Conform inițiatorilor Ordonanței, consecințele neadoptării acestor măsuri ar aduce grave prejudicii activității economice a unui număr semnificativ de întreprinderi mici și mijlocii din toate sectoarele de activitate din România, corelat cu apariția unor efecte la nivel social determinate de disponibilizarea unei mase semnificative a salariaților din România care în prezent sunt angajați în întreprinderile mici și mijlocii, cu implicații negative asupra procesului de relansare economică.

Așadar, pentru remedierea acestor neajunsuri au fost adoptate următoarele cinci modificări importante la programul IMM Invest România:

  • Pentru cei care vor acesa următoarele credite, perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de 8 luni de la data acordării creditului.
  • Cu toate astea, de anul viitor nu se mai subvenționează dobânda. Conform Ordonanței, va fi posibilă subvenționarea acesteia în anii următori doar în cazul în care creșterea economică estimată de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020. Practic, conform Ordonanței, dacă Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) estimează o evoluție economică peste cea de anul acesta, atunci facilitatea nu se mai acordă. Având în vedere că, istoric vorbind, CNSP este mereu foarte optimistă și dacă ne uităm la ultimul raport publicat odată cu rectificarea bugetară (creștere economica de 4% pentru 2021), este clar că de anul viitor nu va mai fi subvenționată dobânda. Cel mai probabil nu se va mai emite un act normativ prin care să se aloce buget în acest sens.
  • A fost suplimentat bugetului Schemei de ajutor de stat aferent granturilor până la suma de 1,1 miliarde lei, aproximativ 228,42 milioane euro. Asta pentru că a fost majorat plafonul total al garanțiilor pentru 2020 cu 5 miliarde lei, la suma de 20 miliarde lei.
  • Data până la care pot fi efectuate plățile reprezentând grantul în cadrul Schemei de ajutor de stat concomitent cu creșterea bugetului și plafonului de garantare al Schemei este 31 octombrie 2021.
  • Microîntreprinderile și întreprinderile mici care au contractat credite/linii de credite pentru capital de lucru vor putea solicita acordarea unor alte credite pentru același lucru, până la 5 milioane lei.