deRenata Ban februarie 13, 2024

Ce declarație trebuie să depui începând cu acest an?

O altă modificare de impact pentru societăți odată cu apariția OUG 115/2023 este obligația raportării bunurilor cu risc fiscal ridicat în interiorul României.

Citește articolul

Având în vedere multitudinea modificărilor fiscale și de raportare cărora li s-au dat curs anul trecut, este important să subliniem una dintre ele, peste care poate s-a trecut cu vederea, sau nu i s-a dat importanța cuvenită, și anume extinderea obligativității cu privire la raportarea RO-e Transport.


Extinderea obligativității privind RO-e Transport începând cu anul 2024

O altă modificare de impact pentru societăți odată cu apariția OUG 115/2023 este obligația raportării bunurilor cu risc fiscal ridicat în interiorul României (pentru auto peste 2.5 tone sau peste 500 kg greutate mărfuri sau peste 10.000 lei valoare), dar și pentru toate bunurile din transporturile internaționale. Inițial, obligația viza doar transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat. Acum, aceasta se aplică tuturor transporturilor rutiere internaționale de bunuri pe teritoriul național.

Ce anume se declară?

Se declară date referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat la transportul internațional de bunuri.

Cine anume declară?

  1. destinatarul înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorul înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;

  2. beneficiarul din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri;

  3. furnizorul din Romania, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;

  4. depozitarul, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

Deși această obligativitate a intervenit din 15 decembrie 2023, singura “veste bună” este că tot prin OUG 115/2023 ni se menționează că sancțiunile se vor aplica începând cu 01 iulie 2024. Sancțiunile se aplică atât la nivelul persoanelor fizice (între 10.000 și 50.000), cât și la nivelul persoanelor juridice (între 20.0000 și 100.000 lei) precum și confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

Care sunt pașii de urmat?

Pentru raportarea RO e-Transport la ANAF, se accesează sistemul RO e-Transport din spațiul privat virtual (SPV) al contribuabilului și se completează, în secțiunile dedicate: datele legate de partenerii comerciali, mărfurile transportate, inclusiv descrierea, caracteristicile, cantitățile și valoarea acestora, locurile de încărcare și descărcare sau detalii despre tipul de transport folosit.

Raportarea e-Transport se face prin transmiterea fisierului .xml, cu datele menționate anterior, care va fi supus unei serii de validări de către autoritatea fiscală, asemenea celorlalte raportări ANAF.

Pe baza verificărilor, dacă informațiile sunt introduse corect, sistemul va aplica semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care atestă primirea declarației. In cazul completării eronate, declarația nu va putea fi transmisă în sistem, iar contribuabilul va primi un fișier de tip .xml cu erorile identificate. Modificarea datelor declarate în RO e transport la ANAF se va putea face până la intrarea pe teritoriul național sau până la punerea în mișcare a vehiculului cu care se realizează transportul.

După transmiterea și validarea datelor, Sistemul RO e Transport generează automat un cod unic de identificare (UIT), care va fi utilizat ca referință și care are o valabilitate de 5 zile, de la data începerii transportului. Codul UIT atribuit transportatorului va fi aplicat pe documentația de transport, iar conducătorii de vehicule care transportă bunurile, au obligația să dețină codul UIT pe toată durata transportului.

În cazul următoarelor situații: achiziții intracomunitare de bunuri, tranzacții intracomunitare în tranzit, operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer, transporturi de bunuri ce reprezintă stocuri la dispoziția clientului conform Codului fiscal, termenul de valabilitate pentru codul UIT se extinde de la 5 la 15 zile calendaristice.