Ce companii au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer?

În vederea documentării respectării principiului valorii de piață, au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer contribuailii din categoria marilor contribuabili.

Citește articolul

Conform prevederilor legale, în vederea documentării respectării principiului valorii de piață, au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer contribuailii din categoria marilor contribuabili, stabilit prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care desfășoară tranzacții cu persone afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din următoarele praguri de semnificație:

  • 200 000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătitepentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • 250 000 euro, în cazul tranzacțiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valail pentru ultima zi a anului fiscal;
  • 350 000 euro, în cazul tranzacțiilor privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.