deRainfall ianuarie 4, 2009

Cât ne costă angajaţii în Republica Moldova?

În momentul recrutării unui nou membru al echipei în cadrul unei companii, angajatorul îşi asumă pe lângă salariu o serie de alte cheltuieli cum ar fi de exemplu asigurarea unui loc de munca sigur şi bine amenajat, cheltuieli pentru consumabile şi evident taxele obligatorii către bugetul de stat.

Vom analiza în continuare care este situaţia în Republica Moldova din perspectiva taxelor şi impozitelor pe care angajatorul trebuie să le suporte pentru proprii săi angajaţi.

Aşadar, conform legislaţiei din Republica Moldova, fiecare angajator este obligat să calculeze şi să reţină lunar diverse taxe referitoare la proprii angajaţi ţinând cont de scutirile solicitate de angajat, contribuţiile sau primele calculate conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Medicale si Casa Naţională de Asigurări Sociale ale Republicii Moldova.

Citește articolul

În momentul recrutării unui nou membru al echipei în cadrul unei companii, angajatorul îşi asumă pe lângă salariu o serie de alte cheltuieli cum ar fi de exemplu asigurarea unui loc de munca sigur şi bine amenajat, cheltuieli pentru consumabile şi evident taxele obligatorii către bugetul de stat.

Vom analiza în continuare care este situaţia în Republica Moldova din perspectiva taxelor şi impozitelor pe care angajatorul trebuie să le suporte pentru proprii săi angajaţi.

Aşadar, conform legislaţiei din Republica Moldova, fiecare angajator este obligat să calculeze şi să reţină lunar diverse taxe referitoare la proprii angajaţi ţinând cont de scutirile solicitate de angajat, contribuţiile sau primele calculate conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Medicale si Casa Naţională de Asigurări Sociale ale Republicii Moldova.

În momentul recrutării unui nou membru al echipei în cadrul unei companii, angajatorul îşi asumă pe lângă salariu o serie de alte cheltuieli cum ar fi de exemplu asigurarea unui loc de munca sigur şi bine amenajat, cheltuieli pentru consumabile şi evident taxele obligatorii către bugetul de stat.

Vom analiza în continuare care este situaţia în Republica Moldova din perspectiva taxelor şi impozitelor pe care angajatorul trebuie să le suporte pentru proprii săi angajaţi.

Aşadar, conform legislaţiei din Republica Moldova, fiecare angajator este obligat să calculeze şi să reţină lunar diverse taxe referitoare la proprii angajaţi ţinând cont de scutirile solicitate de angajat, contribuţiile sau primele calculate conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Medicale si Casa Naţională de Asigurări Sociale ale Republicii Moldova.

Care sunt aşadar taxele şi impozitele pe care un angajator şi le asumă în momentul angajării unui nou salariat în Republica Moldova?

Un prim impozit este impozitul pe venit, care este reţinut în mod obligatoriu din salariu şi transferat către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Modul de calcul al impozitului pe venitul din salariu a persoanelor fizice este unul mai complicat, datorita faptului că rata procentuală diferă în funcţie de mărimea salariului, astfel încât aceste cote sunt împărţite după cum urmează:

  • 7 % din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25200 lei pentru un an; deci dacă salariul este mai mare de 2100 de lei lunar, 2100 vor fi impozitaţi cu 7%, restul cu o cotă mai mare;
  • 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25200 lei pentru un an – diferenţa dintre salariu si 2100 se va taxa cu 18%;

Această diferenţă de cote s-a impus pentru a proteja salariaţii cu venituri mici. Tot la capitolul impozit pe venitul din salariu trebuie menţionat şi faptul că fiecare persoana fizică rezidentă beneficiază de o scutire personală în valoare de 6.300 lei pe an care se deduce din suma brută a salariului înainte de a aplica cotele impozitului.

Un alt impozit este cel achitat către Casa Naţională de Asigurări Medicale şi anume Prima de asigurare medicală, un impozit care poate avea cote fixe (în cazul unei întreprinderi individuale) sau cote procentuale (in cazul unei societăţi cu răspundere limitată sau societate pe acţiuni).

Astfel, angajatorii si salariaţii achită în Bugetul Casei Naţionale de Asigurări Medicale 6% contribuţii calculate din salariu dintre care:

  • 3% le achită angajatorul
  • 3% se calculează din salariul brut al angajatului.

Un ultim impozit, dar în acelaşi timp cel mai împovărător pentru contribuabil este taxa plătită către Casa Naţionala de Asigurări Sociale.

Astfel angajatorul are obligaţia de a reţine din salariul angajatului şi de a vira in Bugetul Casei Naţionale de Asigurări Sociale:

  • 5% – Contribuţii individuale de asigurări Sociale de Stat obligatorii (Fondul de pensii) si
  • 24% care reprezintă Contribuţii de Asigurări Sociale de Stat obligatorii datorate de angajator.

Modalitatea de calcul e relativ simplă: din salariul brut se exclude:

  • 7% sau 18% – impozitul pe venit
  • 3% impozitul de asigurare medicală
  • 5% impozitul pentru Fondul de pensii.

În urma calculului obţinem salariul net.

Suplimentar, la taxele deduse din salariul brut, angajatorul mai plăteşte 3% + 24% din salariul brut – taxe impuse angajatorului pentru angajat.

În concluzie, la fiecare sfârşit de lună, angajatorul virează in Bugetul Naţional al Republicii Moldova între 42% şi 60 % din salariul angajatului, care reprezintă impozite şi contribuţii obligatorii.

Pentru a da o imagine generală asupra costurilor salariale în Republica Moldova mai menţionăm faptul că salariul minim pe economie în Republica Moldova este de 400 lei (aprox. 28 Euro)/lună, iar conform Biroului Naţional de Statistică salariul mediu pe economie în luna octombrie 2008, a fost de 2609 lei (aprox. 188 Euro)/lună.