Beneficii „extra-salariale” care pot fi acordate administratorilor de companii

Ținând cont de prevederile art. 76 alin. (3) din Codul fiscal, de avantaje, în bani sau în natură, altele decât veniturile salariale, pot beneficia și administratorii unor societăți.

Citește articolul

Pentru avantajele în natură se plătesc contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit. Excepție de la această regulă fac beneficiile menționate ca nefiind avantaje, în Capitolul III din Codul fiscal, plus cele amintite în art. 76, alin. (4) din Codul fiscal.

Dintre acestea, amintim:

 • veniturile reprezentând cadouri în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, cât și cele oferite pentru copiii minori ai acestora;
 • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordată de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât, la nivelul anului, să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 de euro, iar lunar, să se încadreze în plafonul de 33% din salariul brut.

Un aspect fiscal important constă în faptul că o serie de avantaje în bani sau în natură primite, inclusiv de administratori, în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul unor societăți, se referă la următoarele:

 • utilizarea oricărui bun, în scop personal, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul societății sau închiriat de la o terță persoană, cu excepția deplasării pe distanța dus-întors de la domiciliu sau reședință la locul de muncă sau locul desfășurării activității;
 • cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un preț mai mic decât prețul pieței;
 • împrumuturi nerambursabile;
 • abonamentele și costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;
 • permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scop personal;
 • primele de asigurare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator pentru angajații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii și asimilate salariilor, la momentul plății acestora, altele decât cele obligatorii;
 • bilete de valoare sub forma tichetelor cadou, tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor de creșă și tichetelor culturale, acordate potrivit legii;
 • cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat.

În consecință, orice beneficiu în natură, acordat administratorilor numiți potrivit actului constitutiv sau adunării generale a asociaților sau acționarilor, reprezintă, din punct de vedere fiscal, avantaj impozabil supus tratamentului fiscal obișnuit aplicat remunerației primite de aceștia.

Impozitul pe venit datorat se calculează aplicând cota de 10% la venitul net determinat ca diferență între indemnizația brută și contribuțiile sociale obligatorii datorate, potrivit modului de calcul reglementat de art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Remunerația administratorilor societăților este cuprinsă și în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cotă de 25%, conform art. 139 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10%, potrivit art. 157 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, și al contribuției asiguratorii pentru muncă, în cotă de 2,25%, potrivit art. 220^4 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal.