Beneficiarii concediului pentru creșterea şi îngrijirea copilului pot realiza venituri

Conform unor prevderi legale de dată recentă, beneficiarii concediului pentru creșterea şi îngrijirea copilului pot realiza venituri fără ca indemnizația să le fie suspendată.

Astfel, OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor a fost recent modificată prin Legea nr. 126/2014, lege care modifică cu titlu de excepție reglementările de bază, mai exact prezintă situațiile în care plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă. De asemenea, aceeași lege stabileşte şi unele măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Legea nr. 126/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 700/2014 şi a intrat în vigoare din data de 27 septembrie 2014.

Conform noii modificări, plata indemnizaţiei pentru creşterea și îngrijirea copilului nu se suspendă în următoarele situaţii:

Citește articolul

Conform unor prevderi legale de dată recentă, beneficiarii concediului pentru creșterea şi îngrijirea copilului pot realiza venituri fără ca indemnizația să le fie suspendată.

Astfel, OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor a fost recent modificată prin Legea nr. 126/2014, lege care modifică cu titlu de excepție reglementările de bază, mai exact prezintă situațiile în care plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă. De asemenea, aceeași lege stabileşte şi unele măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Legea nr. 126/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 700/2014 şi a intrat în vigoare din data de 27 septembrie 2014.

Conform noii modificări, plata indemnizaţiei pentru creşterea și îngrijirea copilului nu se suspendă în următoarele situaţii:

Conform unor prevderi legale de dată recentă, beneficiarii concediului pentru creșterea şi îngrijirea copilului pot realiza venituri fără ca indemnizația să le fie suspendată.

Astfel, OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor a fost recent modificată prin Legea nr. 126/2014, lege care modifică cu titlu de excepție reglementările de bază, mai exact prezintă situațiile în care plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă. De asemenea, aceeași lege stabileşte şi unele măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Legea nr. 126/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 700/2014 şi a intrat în vigoare din data de 27 septembrie 2014.

Conform noii modificări, plata indemnizaţiei pentru creşterea și îngrijirea copilului nu se suspendă în următoarele situaţii:

  1. atunci când persoana care se află în concediul pentru creşterea copilului primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, sume diferite de cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
  2. dacă persoana este consilier local sau județean și primeşte indemnizația aferentă, indiferent de cuantumul acestora;
  3. dacă persoana aflată în concediu obține venituri supuse impozitului în urma desfăşurării efective a unei activități în perioada de concediu pentru creşterea copilului, venituri de maximum 6 ISR într-un an calendaristic.

În prezent valoarea indicatorului social de referință (ISR) este de 500 de lei. Astfel, o persoană aflată în concediu pentru creșterea copilului va putea realiza venituri în urma desfășurării unei activități în perioada de concediu de creștere și îngrijire copil în valoare de maximum 3.000 de lei pe parcursul unui an calendaristic.

Obținerea de sume în afara celor menționate sau depășirea limitelor impuse conduc la recuperarea sumelor încasate necuvenit. Aceste sume se recuperează prin calcularea diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfăşurat o activitate.

Pentru sumele care provin din debitele recuperate începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până la data intrării în vigoare a legii, restituirea se face eşalonat pe o perioadă de cinci ani calendaristici, în plăți anuale egale, începând de la data de 1 ianuarie 2015.

Pentru aceste sume de recuperat, nu se rețin dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere, de asemenea acestea nu se actualizează cu indicele de inflaţie.